Sökning: "third world"

Visar resultat 1 - 5 av 499 avhandlingar innehållade orden third world.

 1. 1. The Urk World Hibernating Infrastructures and the Quest for Urban Mining

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Wallsten; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; urban mining; infrastructure; material flow analysis; hibernating stocks; copper;

  Sammanfattning : This PhD thesis concerns urban mining, an umbrella term for different recycling strategies aimed to recover materials from the built environment. More specifically, it focuses on hibernating urban infrastructures, that is: cables and pipes that have been left behind in their subsurface location after they were disconnected. LÄS MER

 2. 2. Process improvement in a third world organisation a study from Sub Saharan Africa

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Raine Isaksson; Luleå tekniska universitet.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management;

  Sammanfattning : First World improvement theory has been tested in a Third World organisation. A First World improvement process has been defined as a tool for testing. LÄS MER

 3. 3. Göra gatan. Om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Elisabeth Högdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Michel Foucault; Hannah Arendt; Michel de Certeau; powerlessness; power; loophole; third world; first world; situation; media; narrative; space; place; multi-cultural; apartheid; practice; discourse; Long Street; Woodstock; Cape Town; Malmö; Möllevången; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om två städer - Malmö i Sverige och Kapstaden i Sydafrika - och om några speciella platser i dessa städer. Det handlar om stadsdelarna Möllevången och Woodstock strax utanför respektive städers centrum, och gatan Long Street som är beläget i själva Kapstadens hjärta. LÄS MER

 4. 4. World of faces, words and actions Observations and neural linkages in early life

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Andrea Handl; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Infant development; Eye-tracking; EEG; third-party interactions; crossmodal integration; gaze processing; speech processing; mu desynchronization; action perception; imitation; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : From the start of their lives, infants and young children are surrounded by a tremendous amount of multimodal social information. One intriguing question in the study of early social cognition is how vital social information is detected and processed and how and when young infants begin to make sense of what they see and hear and learn to understand other people’s behavior. LÄS MER

 5. 5. Swedish private and public engagement in the Third world

  Detta är en avhandling från Stockholm

  Författare :Ronald F. Storette; Stockholms universitet.; [1971]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER