Sökning: "Academic social work"

Visar resultat 1 - 5 av 173 avhandlingar innehållade orden Academic social work.

 1. 1. "Women", Welfare, Textual Politics and Critique : Different categories of "women", the making of welfare states and emancipation in a Nordic welfare state context

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

  Författare :Mona Livholts; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; ´women´; welfare; textual politics and critique; Academic social work; social categorisation; marginalisation; different categories of women; feminism; the Nordic women-friendly welfare states; emancipation; social construc¬tionism; discourse analysis; individual memory work; academic writing; forms of knowledge; critique; social change;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to analyse and interpret the relationship between the social construction of different categories of 'women' and the making of welfare states in specific mo­ments of textual politics in a Nordic welfare state context. Furthermore, the aim is to develop a methodology for critical self-reflection in the process Of producing academic knowledge. LÄS MER

 2. 2. Samhällsarbete i Norden Diskurser och praktiker i omvandling

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Päivi Turunen; Växjö universitet.; Högskolan Dalarna.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Community strategies; community policy and practice; community work; governance; local partnership; regeneration; social policy; social work; welfare mix; third decentralisation and third sector;

  Sammanfattning : The dissertation deals with an inquiry concerning how the transformation of community work can be understood from a comparative perspective within the framework of social work in Scandinavia.Community work is examined by means of two main studies: an international literature review and an empirical study in four Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden). LÄS MER

 3. 3. Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i socialt arbete Knowledge, academicalisation and professionalisation in social work

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg :Kompendiet

  Författare :Peter Dellgran; Staffan Höjer; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : At the end of the 1970s, social work was established as an academic discipline with research,professorships and PhD programmes. This dissertation consist of a number of studies andarticles on the development and production of academic knowledge and research in Sweden, withspecial attention to implications for the relations between basic education, research andsocial work practice. LÄS MER

 4. 4. ”Alla är ju med alla…” : Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Maria Heintz; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion; barn; skola; skola som institution; emotionell energi; interaktionsritual; grupp processer; Randall Collins; kamratskapande; kompisar; klasskamrater; gruppteori; grupp; social interaction; CHILDREN; school; emotional energy; interaction rituals; group processes; Randall Collins; school as institution; group;

  Sammanfattning : Social interaktion sker ofta i grupper. För barn är skolklassen en grupp de dagligen interagerar i. Skolklassen och den sociala interaktion som sker i skolan har stor betydelse för barns välmående och framtida sociala interaktioner. Lärarna i skolan har därför i uppdrag att arbeta med barns sociala samspel och mot kränkande behandling. LÄS MER

 5. 5. "Det är ju inte hela tiden bara lycka heller" äldre kvinnors berättade liv- om arbete, omsorg och åldrande i landsbygdsmiljö

  Detta är en avhandling från Umeå : Institiutionen för socialt arbete

  Författare :Marie-Louise Snellman; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; old age; women; life stories; life course; rural environments; gender; work; caring; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : Even though ageing in Western society has been a major issue in research and politics in recent years, there is still a distinct lack of knowledge about elderly people and their experiences. As much of the ongoing research has focused mainly on the oldest of the old and elderly people in need of public care, research about elderly people in general is needed. LÄS MER