Sökning: "samband"

Visar resultat 1 - 5 av 1473 avhandlingar innehållade ordet samband.

 1. 1. Samband i socialförsäkringen : en rättsvetenskaplig studie av sambandet mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen

  Författare :Ruth Mannelqvist; Åsa Gunnarsson; Anna Hollander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public law; social insurance; benefits and contributions; social rights; sex equality; legal principles and income; Offentlig rätt; Public law; Offentlig rätt; public law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : In Sweden, the concept of a connection between benefits and contributions in social insurance is strong. The opinion is based on an understanding that social security law in constructed upon the same principles as private insurance. LÄS MER

 2. 2. On the relationship between spinal pain and temporomandibular disorders

  Författare :Birgitta Wiesinger; Anders Wänman; Per Sjölander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; back pain; comorbidity; cross-sectional; dose-response; headaches; matched case-control; musculoskeletal disorders; prospective cohort; spinal pain; temporomandibular disorders TMD ; Other odontology; Övrig odontologi; odontologi; Odontology;

  Sammanfattning : Both spinal pain and temporomandibular disorders (TMD) commonly occur in the general population. Previous studies demonstrate neurophysiologic and biomechanical couplings between the trigeminal and cervical regions. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan astma och inomhusmiljö? : undersökning i 60 unga astmatikers bostäder

  Författare :Annika Ekstrand-Tobin; Mats Wolgast; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The objective of this cross-disciplinary project has been to find relationships between the indoor environment in the homes of 60 young asthmatics and their pattern of disease. The patients were selected by paediatric allergy specialists, who also made available the results of sensitisation tests and assessments of the severity of the patient's asthma. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan morän och berggrund : en travers över Östergötlands kambrosilurområde

  Författare :Per-Arne Melkerud; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Stroke during cardiac surgery : risk factors, mechanisms and survival effects

  Författare :Magnus Hedberg; Karl Gunnar Engström; Patrik Boivie; Jan van der Linden; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; cardiac surgery; adult; risk factors; mortality; embolism; aortic cross-clamp; aortic cannulation; Thoracic surgery; Thoraxkirurgi; kirurgi; särskilt thoraxkirurgi; Thoracic and Cardivascular Suregery;

  Sammanfattning : Introduction: Neurological complications and stroke in association with cardiac surgery is a serious problem. The stroke event can occur during surgery (early stroke) or in the postoperative period with a symptom free interval (delayed stroke). LÄS MER