Samband mellan astma och inomhusmiljö? : undersökning i 60 unga astmatikers bostäder

Detta är en avhandling från Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.