Sökning: "Cardiology"

Visar resultat 1 - 5 av 169 avhandlingar innehållade ordet Cardiology.

 1. 1. Epidemiological aspects of aortic stenosis

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Andreas Martinsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Epidemiologi; Aortastenos;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Biomarkers in out-of-hospital cardiac arrest and cardiogenic shock - with focus on plasma microRNAs

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Patrik Gilje; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; microRNA; biomarkers; cardiac arrest; cardiogenic shock;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Genetic studies on cardiovascular disease - identification of novel drug targets

  Detta är en avhandling från Cardiology

  Författare :Stefan Amisten; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; platelet; single nucleotide polymorphism; myocardial infarction; stent; G-protein coupled receptor; P2Y; cytogenetics; Genetik; cytogenetik; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to identify novel potential drug targets of cardiovascular disease with a focus on G-protein coupled receptors. We identified a common genetic variant of the ATP receptor P2Y11, where an alanine is substituted with a threonine at position 87 of the P2Y11 receptor that increases the risk of developing acute myocardial infarction. LÄS MER

 4. 4. Experimental and Clinical Studies on Platelet Receptors in Cardiovascular Disease

  Detta är en avhandling från Cardiology

  Författare :Oscar Braun; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; inflammation; athersosclerosis; platelets; thrombosis; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : The crucial role of platelets in maintaining primary hemostais has been evident for a long time and there is now also mounting evidence for their involvement in inflammation. In combination with aspirin, inhibition of the platelet P2Y12 ADP receptor with clopidogrel has become a cornerstone in the antiplatelet in acute coronary syndromes. LÄS MER

 5. 5. Ventricular Depolarization in Ischemic Heart Disease.Value of Electrocardiography in Assessment of Severity and Extent of Acute Myocardial Ischemia

  Detta är en avhandling från Cardiology

  Författare :Michael Ringborn; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acute myocardial ischemia; Acute myocardial infarction; Severity of ischemia; QRS changes; HF-QRS; QRS slopes; Depolarization changes; Myocardium at risk; Final infarct size; SPECT.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Den medicinska utvecklingen har varit stark under de senaste åren vad gäller akut omhändertagande av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Snabb teknisk utveckling inom området för kateterburen koronarkärlsintervention (PCI) och framsteg inom farmakologisk behandling har bidragit till allt bättre vårdresultat. LÄS MER