Sökning: "roads"

Visar resultat 1 - 5 av 285 avhandlingar innehållade ordet roads.

 1. 1. Vägar inom räckhåll : Spåren efter resande i det förindustriella bondesamhället

  Författare :Ylva Stenqvist Millde; Gert Magnusson; Anders Andrén; Eva Svensson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Reach; range; roads; travel; institutional; flexibility; outland use; peripheral communities; Ängersjö; Älvros; Enviken; Hälsingland; Dalarna; Archaeology; Arkeologi; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis addresses the importance of human patterns of movement and interfaces in the local community and the constituents of peripheral forest communities, taking roads and human patterns of movement as the starting point. Questions are raised concerning how people have related to roads and travel - institutionally or flexibly. LÄS MER

 2. 2. Den raka och den krokiga vägen : om genus, ingenjörer och teknikkarriärer

  Författare :Line Holth; Ann Bergman; Lena Gonäs; Ulf Mellström; Mari Teigen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; technology; gender stereotypes; choice of education; gender segregation; working life; fatherhood; masculinities; technology careers; IT engineers; mechanical engineers; genus; teknik; könsstereotyper; utbildningsval; könssegregering; arbetsliv; faderskap; maskuliniteter; teknikkarriärer; IT-ingenjörer; maskiningenjörer; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this doctoral thesis is to shed light on, explain, and problematize women’s and men’s paths both to and within the profession of engineer. Computer and mechanical engineers are in focus and the overarching issues that this thesis attempts to answer are: How can women’s and men’s paths to the profession of engineer be explained and what has governed/motivated their choice of education? How do women’s and men’s career patterns look in professional life, and how can these patterns be explained? This study is based on a social-constructivistic approach, entailing a focus on how choices of education and profession have been negotiated through social and cultural practices, norms, and values. LÄS MER

 3. 3. The role of roads on hydrological response : Modeling and assessment for Swedish watersheds

  Författare :Alireza Nickman; Per-Erik Jansson; Lars Rosen; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; GIS; Roads; Flooding; HEC-HMS; Sweden; Mark- och vattenteknik; Land and Water Resources Engineering;

  Sammanfattning : Understanding the role of road networks in alteration of hydrological responses is crucial for maintaining the accessibility and durability of road infrastructures. Road construction is one of the most common man made disturbances to a landscape. LÄS MER

 4. 4. Roads from Unemployment : Institutional Complementarities in Product and Labor Markets

  Författare :Karl-Oskar Lindgren; Torsten Svensson; Jörgen Hermansson; Lars Calmfors; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Unemployment; Wage Bargaining; Wage Coordination; Corporatism; Labor Market Institutions; Institutional Complementarities; Varieties of Capitalism; Wage Inequality; Political Economy; Path Dependence; Statsvetenskap; Political science; Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : Bringing down unemployment is a top priority for governments across the industrialized world, regardless of ideological bent. What is at issue in the political debate is not if unemployment should be combatted, but by what means. LÄS MER

 5. 5. Den goda vägens vänner : väg- och billobbyn och framväxten av det svenska bilsamhället 1914-1959

  Författare :Pär Blomkvist; Per Östbye; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER