Sökning: "Ängersjö"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Ängersjö.

 1. 1. Kvarboende vid vägs ände : Människors försörjning i det inre av södra Norrland under svensk efterkrigstid

  Författare :Christopher Lagerqvist; Maths Isacson; Dan Backlund; Hans Westlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Ängersjö; Härjedalen; Jämtlands län; formal economy; informal economy; economic activities; feelins of freedom; household; remaining households; people who stayed on; means of sustenance; forestry sector; farming; migration; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : In this dissertation the question of why people want to stay in the county-side has been analysed from an economic-historic perspective. The specific research question has been: Using which formal economic means of sustenance could those who remained in Ängersjö parish ensure their survival in the years 1950 to 1990? A number of different types of sources have been used, including income tax registers, data on migration, agricultural statistics, parish registers, interviews, and printed public statistics. LÄS MER

 2. 2. Det norrländska rummet : Vardagsliv och socialt samspel i medeltidens bondesamhälle

  Författare :Anna Lagerstedt; Gert Magnusson; Anders Ödman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; social hierarchies; craft; outland use; rural settlement; social space; Ängersjö; Björka; Kyrklägdan; Archaeology subjects; Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : This dissertation focus on the social structure in the Norrlandic society during the Middle Ages. In the study of social relations I have proceeded from the way that daily life is expressed in two social spaces: the village and the farm. LÄS MER

 3. 3. Vägar inom räckhåll : Spåren efter resande i det förindustriella bondesamhället

  Författare :Ylva Stenqvist Millde; Gert Magnusson; Anders Andrén; Eva Svensson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Reach; range; roads; travel; institutional; flexibility; outland use; peripheral communities; Ängersjö; Älvros; Enviken; Hälsingland; Dalarna; Archaeology; Arkeologi; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis addresses the importance of human patterns of movement and interfaces in the local community and the constituents of peripheral forest communities, taking roads and human patterns of movement as the starting point. Questions are raised concerning how people have related to roads and travel - institutionally or flexibly. LÄS MER

 4. 4. Vid vägs ände. Strukturrationalisering, migrationsmönster, kvarboende och försörjningsstrategier i Ängersjö församling år 1925–1990

  Författare :Christopher Lagerqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER