Sökning: "Ann Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Ann Bergman.

 1. 1. Segregerad integrering : Mönster av könssegregering i arbetslivet

  Författare :Ann Bergman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : Det här är en studie som rör könssegregering i arbetslivet. Studien syftar dels till att studera olika typer av könssegregering och hur dessa är relaterade till varandra inom tre arbetsorganisationer, dels till att studera huruvida det skapas förutsättningar för segregation eller för integration inom arbetsorganisationerna och hur det i sådana fall går till. LÄS MER

 2. 2. Mass spectrometry in peptide and tumor marker analysis

  Författare :Ann-Charlotte Bergman; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Integration of preparative protein and peptide separations with analytical techniques, in particular mass spectrometry (MS), is important. This thesis describes preparation via capillary electrophoresis and two-dimensional (2-D) gel electrophoresis for identification and structure determination of polypeptides. LÄS MER

 3. 3. Ett gott hem? : Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926-1935

  Författare :Ann-Sofie Bergman; Iver Hornemann Møller; Roddy Nilsson; Tommy Lundström; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fosterbarnsvård; fosterbarn; fosterföräldrar; barnavårdsnämnd; historia; Sverige; 1900-talet; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om fosterbarnsvård under perioden 1926–1935, då många barn bodde i fosterhem i Sverige. Vid studiens startpunkt hade en ny lag om samhällets barnavård införts där det ingick bestämmelser om kontroll över fosterbarnens vård. LÄS MER

 4. 4. Lämpliga eller olämpliga hem? : Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet

  Författare :Ann-Sofie Bergman; Roddy Nilsson; Iver Hornemann Møller; Ingrid Söderlind; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; foster family care; foster children; foster parents; child welfare; social work; Sweden; twentieth century; fosterbarnsvård; fosterbarn; fosterföräldrar; familjehem; social barnavård; socialt arbete; Sverige; 1900-talet; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis is about foster family care in Sweden during the 20th century. In the beginning of the century many children lived in foster homes. Because of the law regulating state child care passed in 1926, children’s welfare boards were established in the municipalities. LÄS MER

 5. 5. Attraktivitetens dynamik : studier av förändringar i arbetets attraktivitet

  Författare :Ann Hedlund; Jan Forslin; Bodil Bergman; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; attractive work; needs; motivation; work satisfaction; dynamics; work environment; woodworking industry; log house building; Labour market research; Arbetsmarknadsforskning;

  Sammanfattning : This thesis takes a point of departure in the problems to recruit and retain personnel in woodworking companies. Companies, actors of society and researchers started with the ambition to create work which people, especially young ones, would like to have and where employees want to stay. LÄS MER