Sökning: "Leif Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Leif Jonsson.

 1. 1. Organisationstillblivelse och identitet : en studie av ÖstSam

  Författare :Robert Jonsson; Per Gustavsson; Jonsson Leif; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; ÖstSam;

  Sammanfattning : "Organisationstillblivelse och identitet - en studie av ÖstSam" är en licentiatavhandling som syftar till att bidra med kunskaper om organisationers tillblivelse i termer av identitet. A v handlingen bygger på en studie av framväxten av organisationen ÖstSam. I tid sträcker sig studien från slutet av 1996 till början av år 2000. LÄS MER

 2. 2. Ljusets riddarvakt : 1800-talets studentsång utövad som offentlig samhällskonst

  Författare :Leif Jonsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Music; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lokalt ledarskap : en studie av lokala chefers ställning, roll och agerande i förändringsarbete

  Författare :Leif Jonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : "Lokalt ledarskap" är en licentiatavhandling i företagsekonomi som bygger på en studie av lokala chefer, dvs chefer som är ansvariga för och verkar nära lokal verksamhet i organisationer. Exempel på sådana chefer är klinikchefer inom sjukvård och tandvård, skolledare, platschefer i industri samt forsknings- och utvecklingsansvariga tekniker. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsbildning i samverkan mellan forskning och praktik : en studie av interaktiv kunskapsbildning avseende kommunchefers chefskap

  Författare :Leif Jonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Action Learning; Action Research; Action Science; Knowledge building; Participating Action Research; Tacit Knowledge; Learning in practice; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : There is an increasing interest in 'knowledge-building in co-operation between research and practise'. Practitioners as well as researchers seek opportunities to co-operate in order to develop and utilise knowledge. This growing interest seems to depend on several circumstances; e.g. LÄS MER

 5. 5. Machine Learning-Based Bug Handling in Large-Scale Software Development

  Författare :Leif Jonsson; Kristian Sandahl; David Broman; Martin Shepperd; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; machine learning; bug reports; large scale software development;

  Sammanfattning : This thesis investigates the possibilities of automating parts of the bug handling process in large-scale software development organizations. The bug handling process is a large part of the mostly manual, and very costly, maintenance of software systems. LÄS MER