Sökning: "Disa Bergnehr"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Disa Bergnehr.

 1. 1. Timing parenthood : Independence, family and ideals of life

  Författare :Disa Bergnéhr; Gunilla Halldén; Ann Phoenix; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fertility; postponed parenthood; timing parenthood; family formation; ideals of life; independence; belonging; risk; discourse analysis; focus group method.; fertilitet; uppskjutet barnafödande; tid för föräldraskap; familjebildning; livsideal; oberoende; tillhörighet; risk; diskursanalys; fokusgruppsmetod.; Children; Barn;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete är en kvalitativ studie som behandlar valet att bli förälder. Det som undersöks är svenska unga vuxnas samtal kring när tiden är rätt för att bli förälder, livet som förälder kontra livet utan barn, det ideala livet, det goda föräldraskapet och en bra barndom. LÄS MER

 2. 2. Understanding the social integration of adolescents of foreign origin : Longitudinal investigations of inter-origin friendship formation

  Författare :Olov Aronson; Disa Bergnéhr; Arne Gerdner; Sofia Enell; Michael Wells; Emma Sorbring; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social integration; friendship; adolescence; longitudinal; Sweden; LoRDIA; Resettlement Strategies in Families;

  Sammanfattning : The present dissertation aims to understand some of the opportunities for, and influences on, the social integration of adolescents of foreign origin in Sweden. Informed by previous research, the dissertation suggests that successful social integration involves friendship formation between peers of similar origins (intra-origin friendship formation) as well as friendship formation between peers of different origins (inter-origin friendship formation). LÄS MER

 3. 3. Språk, diaspora, makt : Flerspråkiga resurser och diasporaidentiteter bland unga vuxna i Sverige

  Författare :Josefina Eliaso Magnusson; Christopher Stroud; Disa Bergnehr; Tommaso Milani; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; multilingualism; young adults; language ideology; linguistic anthropology; sociolinguistics; diaspora; power; habitus; identities; tvåspråkighet; Bilingualism;

  Sammanfattning : Based on three separate studies, this thesis explores diaspora identities among young adult Assyrians/Syrians in Sweden, mediated through language. The focus is on how multilingual young adults use their languages and reflect on their use of language. LÄS MER

 4. 4. Att säga till och höra till : en internationell studie om barns delaktighet i familjen

  Författare :Nina Tryggvason; Emma Sorbring; Disa Bergnehr; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Families; decision making; social work with children; children; Familjer; beslutsfattande; socialt arbete med barn; barn; barns rättigheter; Socialt arbete; Social work; Barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth studies;

  Sammanfattning : Opportunities to participate are seen by many as a keystone of a good life and a well functioning society. Participation by children has primarily been equated with the perception that children should have a ‘voice’, while participation in the sense of interactivity, being part of and doing things and taking on responsibility for others, has been omitted. LÄS MER