Sökning: "political feminism"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade orden political feminism.

 1. 1. Politiska skandaler! : Behandlas kvinnor och män olika i massmedia?

  Författare :Tobias Bromander; Bengt Johansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Political Scandal; Agenda Setting; Framing; Media Logic; Gender; Feminism; Gender Stereotype; Sweden; Content Analysis; Media Coverage; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Granskning av makt och makthavare är ett av mediernas viktigaste uppdrag och i en jämställd politisk miljö bör uttalanden och ageranden bedömas utifrån lika villkor. Det för ingenting gott med sig om medierna gör en orättvis skillnad på kvinnor och män i deras rapportering om politiska skandaler. LÄS MER

 2. 2. Only women bleed? : a critical reassessment of comprehensive feminist social theory

  Författare :Helen Lindberg; Jan Olsson; Richard Wolin; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Catharine M. MacKinnon; Anna G. Jonasdottir; Luce Irigaray; Judith Butler; feminism; political feminism; comprehensive feminism; postfeminism; marxism; social theory; ideology; politcal implications; social science; philosophy of science; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Is there a viable specifically feminist social theory that can serve as heuristic devise in our social research? This thesis is a critical reassessment of the ontological and normative assumptions of four social theories with specific and clear claims of being feminist. These are Catharine M MackInnon’s Radical Feminism, Anna G Jonasdottir’s Theory of Love Power, Luce Irigaray’s Feminism of Sexual Difference and Judith Butler’s Queer Feminism. LÄS MER

 3. 3. Capital visions : the politics of transnational production in Nicaragua

  Författare :Sofie Tornhill; Maud Eduards; Göran Bergström; Peo Hansen; Diana Mulinari; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Transnational production; Nicaragua; nation-making; neoliberalism; left politics; Free Trade Zones; labor relations; gender; postcolonial feminism; discourse theory; Political Science.; Political science; Statsvetenskap; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : In processes of economic integration, neoliberal discourse and corresponding notions of development comprise some of the most readily available imaginaries of political and social interaction and change. However, these processes are always also locally produced and negotiated. LÄS MER

 4. 4. Mellan tystnad och tal : Flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik

  Författare :Maria Carbin; Maud Eduards; Ulf Mörkenstam; Irene Molina; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Honour-related violence; immigrant girls; Postcolonial feminism; Political science; Discourse theory; subject positions; race ethnicity; gender; Gender studies; Genus; Political science; Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : This thesis examines the contestations around the question of how violence against young women from ethnic minorities was articulated in Swedish public policy debates from 1995-2008. One core question investigated in this study is how the “new” problem of co called honour killings is categorised and understood within gender equality policies against violence and policies of immigrant integration. LÄS MER

 5. 5. Narratives of governing : rationalization, responsibility and resistance in social work

  Författare :Marcus Lauri; Chris Hudson; Linda Berg; Diana Mulinari; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : For many years, Sweden has had a reputation for having a comprehensive and women friendly welfare state. However, as in many other European countries during the past few decades, the organization and governing of welfare has undergone profound changes. LÄS MER