Sökning: "Bo Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Bo Carlsson.

 1. 1. The Photochromic Properties of the Heterogeneous System CuCl(s)-H2O(l)

  Författare :Bo Carlsson; Royal Institute of Technology Thesis Department of Physical Chemistry; []
  Nyckelord :Environmental technology; Miljöteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck : - diskursiva konstruktioner av gymnasieskolans elever som medborgare

  Författare :Lena Carlsson; Christer Fritzell; Bo Dahlin; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; citizenship; critical discourse analysis; reforms; policy; communication; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Abstract Carlsson, Lena (2006). ). Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i skolan. Diskursiva konstruktioner av gymnasieelever som medborgare. LÄS MER

 3. 3. Medierad övervakning : En studie av övervakningens betydelser i svensk dagspress

  Författare :Eric Carlsson; Bo Nilsson; André Jansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; surveillance studies; surveillance; discourse analysis; media studies; news; CCTV; real-crime media; press; terrorism; police violence; victim; perpetrator; Other humanities and religion; Övrig humaniora och religionsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap; media and communication studies;

  Sammanfattning : This doctoral thesis explores the use of surveillance images and discourses of surveillance in the Swedish press. Questions concerning surveillance appear frequently in the news today. LÄS MER

 4. 4. Interaction Studies in Complex Fluids with Optical Biosensors

  Författare :Jenny Carlsson; Bo Liedberg; Kjell Janné; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Type 1 diabetes; Insulin; Lectin panel; Ellipsometry; Meat juice; Serum proteins; Chemistry; Kemi;

  Sammanfattning : In this thesis interactions in complex fluids, such as serum and meat juice, were analysed with optical biosensor techniques.Panels of lectins immobilised on gold surfaces were used for investigation of differences in protein glycosylation pattern in sera and meat juices between various species. LÄS MER

 5. 5. I skuggan av NHL : en organisationsstudie av svensk och finsk elitishockey

  Författare :Jyri Backman; Bo Carlsson; Torbjörn Andersson; Josef Fahlén; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Elitserien; SM-liiga; amerikanska respektive europeiska sportmodellen; Idrottsvetenskap; Sport Science; Amerikanska respektive europeiska sportmodellen;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats har svenska elitseriens respektive finska SM-liigas seriemodeller analyserats i ljuset av NHL:s dominans över den globala ishockeyn. Bakgrunden till problemområdet är att företrädarna för svensk respektive finsk elitishockey implementerat olikartade organisatoriska lösningar, trots att de utvecklats i kontexter med likartade sportmodeller och samhällsvillkor. LÄS MER