Sökning: "impairment"

Visar resultat 1 - 5 av 1010 avhandlingar innehållade ordet impairment.

 1. 1. Hearing impairment and deafness : genetic and environmental factors - interactions - consequences : a clinical audiological approach

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Per-Inge Carlsson; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability studies; hereditary hearing impairment; deafness; noise induced hearing loss; Deaf community; connexin mutations; oxidative stress genes; family history of hearing impairment; audiological rehabilitation; audiological medicine; Handikappforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; Medicinsk handikappvetenskap; Medical Disability Research;

  Sammanfattning : OBJECTIVES - Hearing impairment (HI) can be due to genetic or environmental factors, e.g. noise. More than 50% of HI cases are thougt to be hereditary. LÄS MER

 2. 2. Consequences of Muscular Dystrophy : Impairment, Disability, Coping and Quality of Life

  Detta är en avhandling från Uppsala universitet

  Författare :Gerd Ahlström; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Uppsala universitet.; [1994]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Muscular Dystrophy; Neuromuscular diseases; Illness; Impairment; Disability; Coping; Quality of life; Qualitative interviews;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Cognitive impairment in medical inpatients

  Detta är en avhandling från Clinical Memory Research Unit, Lund University

  Författare :Gustav Torisson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cognitive impairment; dementia; delirium; hospitalisations; activities of daily living; computerised tomography; quality of life; inpatients;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Befolkningsutvecklingen i Sverige medför att allt fler människor blir äldre. Detta är ett positivt resultat till följd av att befolkningen är vid bättre hälsa. LÄS MER

 4. 4. Employees with Aided Hearing Impairment An Interdisciplinary Perspective

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Håkan Hua; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hearing impairment; cognitive skills; noise; labor market; Hörselnedsättning; kognitiva förmågor; buller; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : In Sweden 13% of the general adult population (16-84 years), with or without hearing aids (HAs), report that they have difficulties following a conversation when more than two people are involved. This means that more than one million people in Sweden (9 500 000 inhabitants in total) report subjective hearing difficulties. LÄS MER

 5. 5. On visual impairment in Swedish children

  Detta är en avhandling från Department of Ophthalmology, Lund University

  Författare :Jonas Blohmé; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ophtalmology; Sweden; sociology; mortality; outcome; epidemiology; registration; childhood blindness; Visual impairment; children; Oftalmologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I världen beräknas det finnas cirka 38 miljoner blinda människor enligt Värdshälsoorganisationen (WHO). Av dessa är 1,5 miljon barn under 16 år. LÄS MER