Sökning: "Olof Glas"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden Olof Glas.

 1. 1. Om cholera morbus. Akademisk afhandling, med vidterfarna Medicinska Facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af doctor Olof Glas ... för medicinska gradens erhållande utgifven af författaren Olof Niklas Gammelin af Götheborgs landskap, pensionär i Kongl. fältläkare-corpsen, och till offentlig granskning framställd på Medicinska auditorium d. 7 april 1849 p. v. t. f. m., I

  Författare :Olof Glas; Olof Niklas Gammelin; Olof Glas; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om cholera morbus. Akademisk afhandling, med vidterfarna Medicinska Facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af doctor Olof Glas ... för medicinska gradens erhållande utgifven af författaren Pehr Olof Sjöstrand af Kalmare landskap, Kongl. stipendiat, pensionär i Kongl. fältläkare-corpsen och till offentlig granskning framställd på Medicinska auditorium d. 7 april 1849 p. v. t. e. m., II

  Författare :Olof Glas; Per Olof Sjöstrand; Olof Glas; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tuberkler i huden. Akademisk afhandling, hvilken, med vidterfarna Medicinska Fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af doctor Olof Glas adjunkt i Theoretiska och Praktiska Medicinen, för Medicinska Gradens erhållande till offentlig granskning framställes och försvaras af Författaren Olof Frederik Hallin af Östgötha Landskap. Stip. Strandberg på Medicinska Auditorium d. 7 Juni 1847 p.v.t.e.m

  Författare :Olof Glas; Ol. Fr. Hallin; Olof Glas; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Om empyem. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af doct. Olof Glas ... för medicinska gradens erhållande utgifven af författaren Constantin Fallenius af Östgöta landskap och till offentlig granskning framställd på Medicinska auditorium d. maj 1851 p. v. t. e. m., 2 delen

  Författare :Olof Glas; Constantin Fallenius; Olof Glas; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om chronisk arsenikförgiftning. Akademisk Afhandling med ... Medicinska Facultetens i Upsala tillstånd under inseende af Doct. Olof Glas ... för medicinska gradens erhållande författad och utgifven af Ernst Georg Åberg af Stockholms Nation och till offentlig granskning framställd på Medicinska Auditorium d. 1 Juni 1850. p. v. t. f. m

  Författare :Olof Glas; Ernst Åberg; Olof Glas; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Arsenic; Arsenikförgiftning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER