Sökning: "kvalitativ longitudinell analys"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden kvalitativ longitudinell analys.

 1. 1. Becoming a professional A longitudinal study of graduates'  professional trajectories from higher education to working life

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Nyström; Lars Owe Dahlgren; Madeleine Abrandt Dahlgren; Lennart Svensson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; longitudinal study; qualitative analysis; profesional development; identity; employability; higher education; work life; community of practice; gender; Longitudinell studie; kvalitativ analys; professionell utveckling; identitet; anställningsbarhet; högre utbildning; arbetsliv; praktikgemenskap; genus; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva akademikers bana mot att bli professionella då de kommer ut i arbetslivet med en magisterexamen i psykologi eller statsvetenskap.The study has a longitudinal design where Political Science and Psychology graduates’ have been interviewed on three consecutive occasions; the last semester before graduation, the first year and then, in the third year of professional work. LÄS MER

 2. 2. Everyday Mobility and Travel Activities during the first years of Retirement

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jessica Berg; Jan-Erik Hagberg; Marianne Abramsson; Lena Levin; Kerstin Westin; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ageing; retirement; mobility; travel activities; place; time-geography; interviews; travel diaries; qualitative longitudinal analysis; åldrande; pensionering; mobilitet; resande; aktivitet; plats; tidsgeografi; intervjuer; resdagböcker; kvalitativ longitudinell analys;

  Sammanfattning : Mobility is central to living an independent life, to participating in society, and  to maintaining well-being in later life. The point of departure in this thesis is that retirement implies changes in time-space use and interruption in routines, which influence demands and preconditions for mobility in different ways. LÄS MER

 3. 3. The Health Dialogue concept School children's Self-Reported-Health in a Swedish Context

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Malin Rising Holmström; Kenneth Asplund; Lisbeth Kristiansen; Niclas Olofsson; Ina Borup; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health promotion; health dialogue; longitudinal design; school nurses; schoolchildren; self-reported-health.; Hälsofrämjande arbete; Hälsosamtal; longitudinell design; självrapporterad hälsa; skolbarn; skolsköterskor.;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore and describe schoolchildren's selfreported-health based on the Health Dialogue concept as well as to identify healthindicators and their possible associations in the perspective of 6 to 16 year-olds,and to provide an analysis of school nurses´ experiences of using the HealthDialogue concept, in the County of Västernorrland. The thesis was based on fourstudies (I-IV). LÄS MER

 4. 4. Postoperativ smärta efter thoraxkirurgi via sternotomi

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Gull-Britt Dahlman; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Postoperativ smärta; långvarig smärta; kunskaper om smärta; thoraxkirurgi via sternotomi; kvinnor; VAS.;

  Sammanfattning : Övergripande syfte Att undersöka kvinnors och mäns smärta efter hjärtkirurgi via sternotomi, med ett större perspektiv på kvinnors smärta samt om en dags utbildning i postoperativ smärta påverkar sjuksköterskors kunskaper och patienters smärta. MetodSåväl kvantitativ som kvalitativ metod har använts. LÄS MER