Sökning: "travel activities"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade orden travel activities.

 1. 1. Making travel sustainable with ICT? The social practice of travel planning and travel information use in everyday life

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Åsa Nyblom; KTH.; KTH.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Travel planning; travel information; travel information services; travel planners; sustainable social practices; practice theory; everyday life; ICT; urban transport; user-centred perspective; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : Adopting the perspective of the traveller, this thesis examines how travel plans are actually made in the everyday situation and how information is used and drawn on when planning the many, often unremarkable, trips of ordinary urban life. Ethnographical field studies in southern Stockholm, Sweden, employing a practice theory perspective showed that people use a vast mixture of different types of information when planning and making trips. LÄS MER

 2. 2. Everyday Mobility and Travel Activities during the first years of Retirement

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jessica Berg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ageing; retirement; mobility; travel activities; place; time-geography; interviews; travel diaries; qualitative longitudinal analysis; åldrande; pensionering; mobilitet; resande; aktivitet; plats; tidsgeografi; intervjuer; resdagböcker; kvalitativ longitudinell analys; 11 Road: Personal transport; 11 Road: Personal transport; Mobility pers ; Old people; Change; Travel survey; Interview; Transportation mode; Motivation; Health;

  Sammanfattning : Mobilitet är en förutsättning för oberoende, delaktighet och välbefinnande när man åldras. Utgångspunkten i avhandlingen är att pensioneringen innebär tidsrumsliga förändringar och brott i rutiner som på olika sätt påverkar människors behov av att resa och deras förutsättningar för mobilitet. LÄS MER

 3. 3. Experiences of Everyday Travel Through the Lens of a Child

  Detta är en avhandling från Karlstad University Press

  Författare :Jessica Westman; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children’s travel experience; current mood; travel mode; activities during travel; cognitive performance; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate how children experience their everyday travel. More specifically how do certain travel characteristics influence children’s current mood, experiences of their everyday travel, and their cognitive performance. The thesis consists of two papers (Papers I and II). LÄS MER

 4. 4. Drivers of Children's Travel Satisfaction

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jessica Westman; Karlstads universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children’s travel; wellbeing; current mood; travel mode choice; activities during travel; cognitive performance; Barns reseupplevelse; humör; färdmedelsval; aktiviteter under resan; kognitiv prestation; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is twofold: Firstly, it explores the reasons parents state for choosing the car to take their children to school; Secondly, it investigates how the characteristics of the journey relate to children’s wellbeing, mood, and cognitive performance. This thesis consists of three papers (Papers I, II, and III). LÄS MER

 5. 5. Capturing travel entities to facilitate travel behaviour analysis A case study on generating travel diaries from trajectories fused with accelerometer readings

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Adrian Corneliu Prelipcean; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; travel diary automation; trajectory segmentation; travel data collection; travel diary collection system evaluation and comparison; Geodesy and Geoinformatics; Geodesi och geoinformatik;

  Sammanfattning : The increase in population, accompanied by an increase in the availability of travel opportunities have kindled the interest in understanding how people make use of the space around them and their opportunities. Understanding the travel behaviour of individuals and groups is difficult because of two main factors: the travel behaviour's wide coverage, which encompasses different research areas, all of which model different aspects of travel behaviour, and the difficulty of obtaining travel diaries from large groups of respondents, which is imperative for analysing travel behaviour and patterns. LÄS MER