Sökning: "läxor"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet läxor.

 1. 1. Involved Parenthood Everyday Lives of Swedish Middle-Class Families

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lucas Forsberg; Karin Aronsson; Helle Rydstrøm; Annette Lareau; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Childcare; family life; home-school relations; homework; household work; parenthood; subjectivity; gender; ethnography; video-based observations; Föräldraskap; familjeliv; hushållsarbete; barnomsorg; hem-skolarelationer; läxor; normer; subjektivitet; genus; etnografi; videoobservationer; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : The dissertation studies how 16 Swedish middle-class parents understand and form their parenthood in everyday life. The focus is set on how they involve themselves in their children’s care and education, and how parental identities are negotiated in relation to cultural norms on parenthood. LÄS MER

 2. 2. Läxor om och för kulturell mångfald med föräldrars livserfarenheter som resurs – några kritiska aspekter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Max Strandberg; Viveca Lindberg; Inger Eriksson; Hector Pérez Prieto; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Homework assignments; cultural diversity; parents; life experiences; feedback; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to explore how parents' life experience can become a resource to strengthen teaching about, and for, cultural diversity with the help of homework assignments and teacher feedback. Two of the four articles included are based on data from the Läxprojektet (2004-2006) [The Homework Assignment Project], which was a practicebased, collaborative research project at a multi-lingual and multi-cultural secondary school. LÄS MER