Sökning: "hushållsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet hushållsarbete.

 1. 1. Att stå vid spisen och föda barn om hushållsarbete som kvinnoarbete

  Författare :Margareta Gisselberg; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reproduction; Household production; Housework conditions; Gender; Female culture;

  Sammanfattning : This thesis examines the complex problems concerning woman's "hidden labor" in the home and woman's role as "crypto-servant". These expressions illustrate housework as a production alloted no economic value. LÄS MER

 2. 2. Involved Parenthood Everyday Lives of Swedish Middle-Class Families

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lucas Forsberg; Karin Aronsson; Helle Rydstrøm; Annette Lareau; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Childcare; family life; home-school relations; homework; household work; parenthood; subjectivity; gender; ethnography; video-based observations; Föräldraskap; familjeliv; hushållsarbete; barnomsorg; hem-skolarelationer; läxor; normer; subjektivitet; genus; etnografi; videoobservationer; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : The dissertation studies how 16 Swedish middle-class parents understand and form their parenthood in everyday life. The focus is set on how they involve themselves in their children’s care and education, and how parental identities are negotiated in relation to cultural norms on parenthood. LÄS MER

 3. 3. Hushållsproduktion och föräldraledighet : Att städa, tvätta och laga mat - med och utan barn

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Johanna Forssell; Anita Nyberg; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; household production; everyday life; division of labour; parental leave; allocation of time; household work; cleaning; cooking; washing; föräldraledighet; hushållsarbete; familjen; arbetsfördelning; hemmet; vardagslivet; tid; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : When it comes to cleaning, cooking and washing, having a child means that the demand for resources increases for the household to be able to uphold the same standards with the same production methods, as at the time before having a child. At the same time one of the parents will be able to spend more time on household production during parental leave. LÄS MER

 4. 4. Stockholms tjenestepiker under industrialiseringen : tjenestepikeyrkets funksjon i individets livsløp og i en ekspanderende storby

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stads- och kommunhistoriska institutet

  Författare :Tine Susanne Jorde; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hembiträden-- Stockholm -- 1880-1930; Tjänstefolk-- Stockholm -- 1880-talet -- 1900-talet; Hushållsarbete; Kvinnor på arbetsmarknaden; Stockholm;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse changes in Swedish society during the industrial era that affected the large group of women employed in households in the Swedish capital city, Stockholm. Previous studies have put focus upon the social aspects of this occupation, as well as upon less successful efforts to establish a union. LÄS MER

 5. 5. Det städade folkhemmet : Tyskfödda hembiträden i efterkrigstidens Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam Förlag

  Författare :Emma Strollo; Diana Mulinari; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Domestic work; oral history; migration; narrative analysis; German guilt; intersectionality; Hembiträde; hushållsarbete; muntlig historia; oral history; narrativ analys; migration; tyska skulden; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Efter andra världskriget kom ett stort antal tyska kvinnor till Sverige för att arbeta. Trots en stigande arbetskraftsbrist under efterkrigstiden blev utomnordiska kvinnor anvisade till hembiträdesarbete under två år innan de kunde söka andra arbeten. LÄS MER