Sökning: "fertilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet fertilitet.

 1. 1. Fertility, childcare and labour market : dynamics in time and space

  Författare :Elena Kotyrlo; Magnus Wikström; Niklas Hanes; Giovanni Forchini; Anders Stenberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : Paper [I] focuses on the effects of time and space dynamics on the description offertility in Sweden. Fertility is an important determinant of long-term populationgrowth and labour market conditions. The influence of time dynamics inpostponing or accelerating childbearing is assessed by considering two differenteffects of earnings. LÄS MER

 2. 2. Timing parenthood : Independence, family and ideals of life

  Författare :Disa Bergnéhr; Gunilla Halldén; Ann Phoenix; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fertility; postponed parenthood; timing parenthood; family formation; ideals of life; independence; belonging; risk; discourse analysis; focus group method.; fertilitet; uppskjutet barnafödande; tid för föräldraskap; familjebildning; livsideal; oberoende; tillhörighet; risk; diskursanalys; fokusgruppsmetod.; Children; Barn;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete är en kvalitativ studie som behandlar valet att bli förälder. Det som undersöks är svenska unga vuxnas samtal kring när tiden är rätt för att bli förälder, livet som förälder kontra livet utan barn, det ideala livet, det goda föräldraskapet och en bra barndom. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Our Lifestyle on the Epigenome and Metabolism

  Författare :Josefine Jönsson; Diabetes - epigenetik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Epigenetik; Livsstil; Kost; Fysisk aktivitet; WGBS; DNA metylering; Fetma; Graviditet; Avkomma; Sperma; Humana pankreas öar; Navelsträngsblod; Muskel massa; Tillväxt; Födelsevikt; Genexpression; Fertilitet; Human hälsa; Typ 2 diabetes; Epigenetics; Lifestyle; Physical activity; Diet; WGBS; DNA methylation; Obesity; Pregnancy; Offspring; Sperm; Human islets; Cord blood; Lean mass; Growth; Birthweight; Gene expression; Fertility; Human health; Type 2 Diabetes;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Familjen i gruvmiljö : Migration, giftermålsmönter och fertilitet i norrbottnisk gruvindustri 1890-1930

  Författare :Stefan Warg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Family; Family building; Fertility; Family planning; Industrialisation; Migration; Sweden; 19th and 20th century;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explain the relationship between industrialisation and demographic development in a mining region of northern Sweden at the turn of the twenties century. The analysis addresses the interaction between migration, family and fertility patterns at the community level. LÄS MER

 5. 5. Gonadal Function and Bone Mineral Density in Young Male Cancer Survivors

  Författare :Sigrid Isaksson; Malmö Reproduktionsmedicin; []
  Nyckelord :Testikelcancer; barncancer; långtidseffekter av cancerbehandling; bentäthet; hypogonadism; fertilitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER