Sökning: "Mats Ekendahl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mats Ekendahl.

  1. 1. Tvingad till vård missbrukares syn på LVM, motivation och egna möjligheter

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Mats Ekendahl; Stockholms universitet.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory treatment; coercive care; alcohol- drug ad-diction; motivation; client perspective; tvångsvård; LVM; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

    Sammanfattning : Compulsory treatment is regulated by the Care of Alcoholics and Drug Abusers Act (LVM; 1988:870), and aims, among other things, at motivating addicts to treatment. Research has, up til now, mostly disregarded the client-perspective on compulsory measures. This dissertation has its starting point in the experiences of 54 alcohol- and drug addicts. LÄS MER