Sökning: "nitric-oxide synthase"

Visar resultat 16 - 20 av 187 avhandlingar innehållade orden nitric-oxide synthase.

 1. 16. Regulation of Insulin Secretion in Relation to Nitric Oxide, Carbon Monoxide and Acid alpha-Glucoside Hydrolase Activities

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Henrik Mosén; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endokrinologi; secreting systems; diabetology; Endocrinology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; GK rat; insulin secretion; carbon monoxide; acid alpha-glucoside hydrolases; nitric oxide; heme oxygenase; isoforms of nitric oxide synthase; diabetologi; sekretion;

  Sammanfattning : The main stimulus for insulin secretion is elevated blood glucose levels. In this thesis the aim was to study less well-known systems involved in the complex regulation of glucose-stimulated insulin release, emphasizing the role of the lysosomal/vacuolar system and the associated glycogenolytic acid alpha-glucoside hydrolases, but also the HO-CO and NOS-NO systems. LÄS MER

 2. 17. Regulation of Tubuloglomerular Feedback by Macula densa-derived Nitric Oxide

  Detta är en avhandling från Department of Physiology and Neuroscience, Lund University

  Författare :Christian Thorup; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiology; nitric oxide; macula densa; tubuloglomerular feedback; glomerular filtration rate; renal hemodynamics; Kidney; hypertension; Fysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Senare års forskning har klart och entydigt pekat på njurens viktiga roll i utvecklingen av högt blodtryck. Det är mycket sannolikt att det föreligger flera av varandra oberoende mekanismer som förklarar uppkomsten av högt blodtryck, men det är möjligt att flera av dessa, på en organfysiologisk, cellfysiologisk eller genetisk nivå kan ha gemensamma patofysiologiska länkar. LÄS MER

 3. 18. Nitric oxide modulates neutrophil function

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Tony Forslund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : An important role of the neutrophils is to attack and destroy microbial intruders. In order to do so, these leukocytes must adhere to the blood vessel wall, pass through the endothelial cell layer, move through the tissues to the point of infection, ingest the intruder and destroy it. LÄS MER

 4. 19. Electron and Proton Transfer in Nitric Oxide Reductase NO Binding, NO Reduction and no Pumping

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Peter Lachmann; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :Flow-Flash; Nitric Oxide Reductase; Heme Copper Oxidase;

  Sammanfattning : Nitric oxide reductase (NOR) from Paracoccus denitrificans catalyzes the two electronreduction of NO to N2O (2NO + 2H+ + 2e- → N2O + H2O) as part of the process ofdenitrification, the step-wise reduction of nitrate to dinitogen. The NOR-catalyzedreaction is central in the nitrogen cycle, since in this step the N=N double bond isformed. LÄS MER

 5. 20. Nitric oxide synthase in female reproductive and urinary organs: Hormonal regulation and functional significance

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jassim Al-Hijji; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gynaecology; Obstetrics; estrogen; trophoblast; placenta; vagina; Nitric oxide; uterus; ovarian steroids; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nobelpriset i fysiologi och medicin 1998 gick till tre forskare från USA som gjort forskningsinsatser för upptäckten av kväveoxid (NO) vilket är en viktig signalsubstans i våra kroppar. Upptäckten av att en så liten molekyl som NO har så många funktioner i kroppen anses som en av de mest överraskande i medicinhistorien. LÄS MER