Sökning: "estrogen"

Visar resultat 1 - 5 av 409 avhandlingar innehållade ordet estrogen.

 1. 1. Immunomodulation by estrogen and estren

  Författare :Ulrika Islander; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :estrogen receptor knock-out mice; estrogen; estren; estrogen receptor; lymphopoiesis; T cells; B cells; immunoglobulin; inflammation;

  Sammanfattning : Estrogen affects the development and regulation of the immune system. Treatment of gonadectomized mice with estrogen results in suppression of T and B lymphopoiesis, as well as decreased delayed type hypersensitivity reaction, granulocyte mediated inflammation and levels of IL-6 in serum. LÄS MER

 2. 2. Estrogen and Glucocorticoid Metabolism

  Författare :Therése Andersson; Tommy Olsson; Cecilia Mattsson; Ingegerd Söderström; Jonas Burén; Agneta Holmäng; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; 11β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1; Estrogen; Cortisol; Adipose tissue; Liver; Menopause; Ovariectomy; Adipocyte; Estrogen Receptor β; Endocrinology; Endokrinologi; medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Background: Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of death among women in Sweden. The risk of CVD increases rapidly after the menopause. A major contributing factor may be the redistribution of adipose tissue, from the peripheral to central depots, associated with menopause. LÄS MER

 3. 3. Expression and function of vascular estrogen receptors alpha and beta

  Författare :Min Liang; Kärlfysiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endocrinology; secreting systems; diabetologi; diabetology; Endokrinologi; sekretion; ubiquitin-proteasome pathway; MIP-2; MCP-1; iNOS; estrogen receptor knockout; estrogen receptor; aorta; estrogen;

  Sammanfattning : Estrogen receptors (ER) are expressed not only in classical target organs for estrogen like breast and uterus, but also in male reproductive system as well as in non-reproductive organs such as brain, liver and bone. The functions of ER are quite well known in reproductive organs but less information is available regarding their function in vascular tissue. LÄS MER

 4. 4. Functional importance of estrogen receptors in the periodontium

  Författare :Daniel Nebel; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Estrogen; Estrogen receptors; LPS; Periodontium; PDL cells; Gingival epithelial cells;

  Sammanfattning : Östrogen är ett kvinnligt könshormon som även har andra effekter. Östrogen verkar i cellkärnan genom att binda till en östrogenreceptor (ER), som finns i två olika typer, ERα och ERβ. Parodontit (tandlossning) är en inflammationssjukdom som drabbar tandens fäste som svar på bakterier som normalt finns i munhålan. LÄS MER

 5. 5. Immune regulation by selective estrogen receptor modulators

  Författare :Angelina I Bernardi; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; Endocrinology; Mice; Lasofoxifene; Bazedoxifene; Raloxifene; Estrogen; Osteoporosis; B cells; T cells; Rheumatoid arthritis;

  Sammanfattning : At menopause, the levels of estrogen decline, leading to loss of estrogen-mediated protective effects on bone and an increased risk of osteoporosis. Hormone replacement therapy, containing estrogen, has been used for many years to prevent and treat osteoporosis in postmenopausal women. LÄS MER