Sökning: "trophoblast"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet trophoblast.

 1. 1. Anti-trophoblast antibodies

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Matts Olovsson; Uppsala universitet.; [1993]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nitric oxide synthase in female reproductive and urinary organs: Hormonal regulation and functional significance

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jassim Al-Hijji; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gynaecology; Obstetrics; estrogen; trophoblast; placenta; vagina; Nitric oxide; uterus; ovarian steroids; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nobelpriset i fysiologi och medicin 1998 gick till tre forskare från USA som gjort forskningsinsatser för upptäckten av kväveoxid (NO) vilket är en viktig signalsubstans i våra kroppar. Upptäckten av att en så liten molekyl som NO har så många funktioner i kroppen anses som en av de mest överraskande i medicinhistorien. LÄS MER

 3. 3. Exosomes and the NKG2D receptor-ligand system in pregnancy and cancer using stress for survival

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Malin Hedlund; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :Exsosomes; NKG2D; MICA; MICB; ULBP; human placenta; trophoblast; syncytiotrophoblast; thermal stress; oxidative stress; leukemia; lymphoma; immunologi; Immunology;

  Sammanfattning : Although not obvious at first sight, several parallels can be drawn between pregnancy andcancer. Many proliferative, invasive and immune tolerance mechanisms that supportnormal pregnancy are also exploited by malignancies to establish a nutrient supply andevade or edit the immune response of the host. LÄS MER

 4. 4. Angiogenesis as induced by trophoblast and cancer cells

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Rolf H. Christofferson; Uppsala universitet.; [1988]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Cytokines and lipids in pregnancy – effects on developmental programming and placental nutrient transfer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Susanne Lager; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adipose tissue; amino acids; cytokines; developmental programming; free fatty acids; insulin resistance; interleukin-6; lipoprotein lipase; nutrient transport; placenta; toll-like receptor 4;

  Sammanfattning : Metabolic disturbances, in particular those associated with nutritional challenges, that take place during development, both in utero and early postnatal life, have long-lasting health consequences on an individual. The most pronounced evidence of these challenges is a deviation in birth weight. LÄS MER