Sökning: "striatal plasticity"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden striatal plasticity.

 1. 1. Modeling receptor induced signaling in MSNs Interaction between molecules involved in striatal synaptic plasticity

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Anu G. Nair; KTH.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Striatal synaptic plasticity; LTP; Dopamine; Acetylcholine; Synergy; Medium spiny neurons; MSNs;

  Sammanfattning : Basal Ganglia are evolutionarily conserved brain nuclei involved in several physiologically important animal behaviors like motor control and reward learning. Striatum, which is the input nuclei of basal ganglia, integrates inputs from several neurons, like cortical and thalamic glutamatergic input and local GABAergic inputs. LÄS MER

 2. 2. Striatal glutamatergic neurotransmission and plasticity in Parkinson's disease and aging

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Physiology and Pharmacology

  Författare :Mona Nouhi; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Parkinson's disease (PD) is a devastating neurodegenerative disorder with aging as the main risk factor. PD is characterized by severe movement disturbances but is also associated with non-motor symptoms. LÄS MER

 3. 3. Transcriptional dysregulation in L-DOPA-induced dyskinesia

  Detta är en avhandling från Angela Cenci Nilsson,Wallenberg Neuroscience Centre, Neurobiology Division, BMC A11, 221 84 Lund

  Författare :Malin Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical genetics; neurofysiologi; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; CREB; jun; fos; immediate early genes; prodynorphin; striatal plasticity; Parkinson s disease; dyskinesia; Klinisk genetik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Parkinsons sjukdom karaktäriseras av en progressiv degenerering av dopamin-producerande celler. Avsaknad av dopamin resulterar i kardinalsymptomen bradykinesi (långsamma rörelser), akinesi (avsaknad av rörelser), rigiditet (muskelstelhet) samt tremor (lågfrekventa darrningar i händerna, även kallad ”pillertrillar” rörelser). LÄS MER

 4. 4. Striatal adaptations in experimental parkinsonism and L-DOPA-induced dyskinesia

  Detta är en avhandling från Neurobiology, Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Tim Fieblinger; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Striatum; Parkinson’s disease; L-DOPA-induced dyskinesia; ERK1 2; mGluR5; homeostatic plasticity; SPN; 2‑Photon microscopy;

  Sammanfattning : Abstract in German Die Parkinson-Krankheit („Parkinson”) ist eine neurodegenerative Erkrankung die durch den Verlust von Dopamin-produzierenden Nervenzellen in der Substantia Nigra und daraus resultierenden, typischen motorischen Symptomen gekennzeichnet ist. Die Standardbehandlung für Parkinson ist die Gabe von L-DOPA, zum Zweck der Ersetzung des verlorengegangen Dopamins. LÄS MER

 5. 5. Synaptic transmission and synaptic plasticity in the mouse striatum

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Physiology and Pharmacology

  Författare :Sietske Schotanus; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The striatum is the major input nucleus of the basal ganglia and can be subdivided into a dorsal part and a ventral part that is also named nucleus accumbens (NAc). The dorsal part is involved in motor control and habit learning whereas the ventral part is mostly associated with rewardmotivated behaviors. LÄS MER