Sökning: "Sara Kalm"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sara Kalm.

  1. 1. Governing Global Migration

    Detta är en avhandling från Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

    Författare :Sara Kalm; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration management.; migration policy; Foucault; governmentality; global governmentality; migration politics; migration;

    Sammanfattning : This study explores the global regulative function of migration politics. Its main aim is to rethink migration politics through an engagement with the Foucauldian governmentality perspective, which focuses on the relation between government and thought. LÄS MER