Sökning: "Göran Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Göran Petersson.

 1. 1. Interoperability Capability to interoperate in a shared work practice using information infrastructures : studies in ePrescribing

  Författare :Sten-Erik Öhlund; Göran Goldkuhl; Eriksson Owen; Göran Petersson; Margunn Aanestad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interoperability; work practice; information infrastructure; ePrescribing; eHealth;

  Sammanfattning : The ability to interoperate between systems, people, and organizations is considered an important issue within eHealth in order to deliver patient centered care. The achieving and improving of interoperability is a complex undertaking involving the evolution of an information infrastructure, sharing of knowledge and resources, governance of the interoperation between organizations, people and work practices, and handling of economic and legal matters. LÄS MER

 2. 2. Nasal secretion and sensory neuromediators

  Författare :Göran Petersson; and Department of Physiology Malmö University Hospital Departement of Oto-Rhino-Laryngology University of Lund; []
  Nyckelord :Pharmacology; Farmakologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gas chromatography - mass spectrometry of sugars and related hydroxy acids as trimethylsilyl derivatives

  Författare :Göran Petersson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mass spectrometry; hydroxy acids; gas chromatography; pulping; monosaccharides;

  Sammanfattning : The application of gas chromatography and mass spectrometry has contributed to the rapid progressof carbohydrate chemistry during the past ten years. Themethods are indispensable tools in current research oncarbohydrate reactions during pulping processes. LÄS MER

 4. 4. Lokala elektroniska marknadsplatser : informationssystem för platsbundna affärer

  Författare :Johan Petersson; Karin Axelsson; Göran Goldkuhl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap; Datavetenskap; elektroniska affärer; Internetbaserade tillämpningar; den elektroniska marknadsplatsen; informationssystem; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Intresset för olika yttringar av elektroniska affärer fokuseras inte sällan på globala och nationella ansträngningar. Detta gäller inte minst sedan uppmärksamheten under senare år kommit att riktas mot Internetbaserade tillämpningar och implikationer av dessa. LÄS MER

 5. 5. Från svensk malmexport till utländsk etablering : Grängesbergsbolagets internationalisering 1953-1980

  Författare :Göran Bergström; Tom Petersson; Mats Larsson; Susanna Fellman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationalisation; learning process; investment strategies; iron and steel industry; market integration; mining; business history; path dependence; internationalisation theory; Lamco; Economic history; Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to analyze the internationalisation of the Grängesberg Company from 1953 to 1980. The strategies that the company used and the knowledge it gained by participating in international mining projects are studied. The first and largest mining activity abroad was the Lamco project in Liberia. LÄS MER