Sökning: "hospital discharge"

Visar resultat 1 - 5 av 234 avhandlingar innehållade orden hospital discharge.

 1. 1. Early discharge after hospital birth

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulla Waldenström; Uppsala universitet.; [1987]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. In-Hospital Cardiac Arrest A Study of Education in Cardiopulmonary Resuscitation and its Effects on Knowledge, Skills and Attitudes among Healthcare Professionals and Survival of In-Hospital Cardiac Arrest Patients

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marie-Louise Södersved Källestedt; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cardiac arrest; cardiopulmonary resuscitation; in-hospital; healthcare professionals; education; multiple-choice questions; hjärtstopp; hjärt-lungräddning; sjukhus; sjukvårds¬personal; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : This thesis investigated whether out­come after in-hospital cardiac arrest patients could be improved by a cardiopulmonary resuscitation (CPR) educational intervention focusing on all hospital healthcare professionals.Annually in Sweden, approximately 3000 in-hospital patients suffer a cardiac arrest in which CPR is attempted, and which 900 will survive. LÄS MER

 3. 3. Eating difficulties in elderly, focusing on patients with stroke

  Detta är en avhandling från Department of Nursing, Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Albert Westergren; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; discharge; length of in-hospital stay; malnutrition; energy; alertness; ingestion; deglutition; dysphagia; eating; elderly care; rehabilitation; Nursing care; stroke; Gerontology; Gerontologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För att ge en god omvårdnad behövs kunskaper om ätproblem som helhet och om möjliga hinder för optimalt näringsintag hos äldre patienter, särskilt de med stroke. Sådana kunskaper behövs eftersom åldrandet i sig självt eller tillsammans med sjukdom, t.ex. LÄS MER

 4. 4. A systematic approach to improving pharmacotherapy in the elderly

  Detta är en avhandling från Clinical Chemistry and Pharmacology, Dept of Laboratory Medicine

  Författare :Anna Bergkvist; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medication reconciliation; medication report; medication errors; LIMM; inpatients; hospital discharge; elderly; Clinical pharmacy; drug related problem; medication review;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den äldre befolkningen i Sverige ökar i antal och med det ökar även antalet äldre med många sjukdomar som behöver läkemedel. Personer som är 75 år eller äldre utgör 9% av Sveriges befolkning men använder mer än 25% av alla läkemedel. LÄS MER

 5. 5. Att göra abstrakta begrepp och komplexa situationer konkreta en avhandling om deltagarbaserad aktionsforskning i svensk vård och omsorg

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Pia Petersson; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Örebro universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Participatory Action Research; Stoy Dialogue Method; Health and social care; Concept translation; rganisational change; Leg ulcer care; Sense of security; Discharge plnning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Vårdvetenskap; Nursing Science; Participatory action research; Story Dialogue Method; Organisational change; Sense of Security; Discharge Planning;

  Sammanfattning : This dissertation covers the subject of how abstract concepts and complex situations can be concretized through research together with practitioners. The dissertation is based on four empirical studies. The researcher role, the practitioner participation and the methods for data collection and analysis have varied. LÄS MER