Sökning: "patient drug counseling"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden patient drug counseling.

 1. 1. Improving the Quality and Safety of Drug Use in Hospitalized Elderly Assessing the Effects of Clinical Pharmacist Interventions and Identifying Patients at Risk of Drug-related Morbidity and Mortality

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Alassaad; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adverse drug events; inappropriate prescribing; medication errors; polypharmacy; medication reconciliation; medication review; patient drug counseling; multi-dose dispensed drugs; risk-estimation; multiprofessional collaboration; prediction model; quality measure; rehospitalization;

  Sammanfattning : Older people admitted to hospital are at high risk of rehospitalization and medication errors. We have demonstrated, in a randomized controlled trial, that a clinical pharmacist intervention reduces the incidence of revisits to hospital for patients aged 80 years or older admitted to an acute internal medicine ward. LÄS MER

 2. 2. Drug-related problems. Identification, characteristics and pharmacy interventions

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Tommy Westerlund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Drug-related problems; counseling; dyspepsia; IT-based documentation; OTC; pharmaceutical care; pharmacy interventions; pharmacy practice; referrals; self-medication; Sweden;

  Sammanfattning : Introduction: Drug-related morbidity and mortality represent a major problem to patients, public health and society. Hence, there is a need to do more research in patients' medication practices and to find ways to improve the use of drugs. LÄS MER

 3. 3. High Blood Cholesterol. Physician and Patient Perspectives

  Detta är en avhandling från Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Författare :Margareta Troein; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; qualitative method; practice guideline; pharmacist; life-style; information; hypercholesterolemia; health education; health belief; framework; family physician; family medicine; Cholesterol; counseling; screening; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De vetenskapliga bevisen för att högt blodkolesterol ökar risken för hjärtinfarkt medförde under 80-talet stort intresse för kolesterolsänkning både inom sjukvården och bland allmänheten. Syftet med avhandlingsarbetet var att studera hur läkare och patienter uppfattade och använde kunskaperna om högt blodkolesterol, och hur läkare och receptarier värderade sin egen och den andra yrkesgruppens kompetens i fråga om kolesterolbehandling. LÄS MER

 4. 4. Impact of Lifestyle, Hormones, and Genes on Breast Cancer

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Maria Hietala; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast cancer; BRCA1; BRCA2; androgen receptor; CAG; GGC; polymorphism; htSNP; oral contraceptives; testosterone; breast-feeding; prolactin; premenopausal women; CYP2D; complementary and alternative medicin; antidepressants;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Årligen drabbas 7000 kvinnor i Sverige och cirka 1500 kvinnor dör av sin sjukdom. Bröstcancer uppkommer genom ett samspel mellan livsstil, miljö och gener. En kvinna som har en förstagradssläkting (t. LÄS MER

 5. 5. Enhanced Antiretroviral treatment support in relation to Quality of Life and Virological failure in low income setting : A cluster randomized controlled trial in Quang Ninh, Vietnam

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Public Health Sciences

  Författare :Van Tam Vu; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background Antiretroviral therapy (ART) has become more widely available in Vietnam since 2005. However, up to now, very little is known about characteristics of people living with HIV (PLHIV) at ART initiation including factors influencing ART adherence. LÄS MER