Sökning: "läkemedelsrelaterade problem"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden läkemedelsrelaterade problem.

  1. 1. Clinical pharmacy services within a multiprofessional healthcare team

    Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

    Författare :Lina Hellström; Linnéuniversitetet.; [2012]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical pharmacy services; pharmacist; medication review; medication reconciliation; medication errors; drug-related problems; inappropriate prescribing; elderly; inpatients; patient readmissions; hospitalisation; multiprofessional; patient care team; continuity of patient care; Klinisk farmaci; farmaceut; läkemedelsgenomgång; läkemedelsavstämning; läkemedelsfel; läkemedelsrelaterade problem; olämpliga läkemedel; äldre; återinläggning; sjukhusinläggning; multiprofessionell; vårdteam; kontinuitet i vården; Biomedicinsk vetenskap; Biomedical Sciences;

    Sammanfattning : Background: The purpose of drug treatment is to reduce morbidity and mortality, and to improve health-related quality of life. However, there are frequent problems associated with drug treatment, especially among the elderly. LÄS MER

  2. 2. Interventions to improve medication use in elderly primary care patients

    Detta är en avhandling från Lunds universitet, Medicinska fakulteten

    Författare :Cecilia Lenander; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; äldre; primärvård; läkemedelsgenomgångar; Tvärprofessionella team; läkemedelsrelaterade problem; potenitellt olämpliga läkemedel;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  3. 3. A systematic approach to improving pharmacotherapy in the elderly

    Detta är en avhandling från Clinical Chemistry and Pharmacology, Dept of Laboratory Medicine

    Författare :Anna Bergkvist; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medication reconciliation; medication report; medication errors; LIMM; inpatients; hospital discharge; elderly; Clinical pharmacy; drug related problem; medication review;

    Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate whether a structured and systematic approach on improving pharmacotherapy in the elderly (the LIMM-model) would lead to a more appropriate and accurate drug use in the elderly. The elderly use many drugs and are more prone to suffer from adverse drug reaction. LÄS MER

  4. 4. eMedication – improving medication management using information technology

    Detta är en avhandling från Kalmar : Linnaeus University Press

    Författare :Tora Hammar; Linnéuniversitetet.; [2014]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; eMedication; eHealth; medication; ePrescribing; electronic prescribing; information technology; drug-related problems; clinical decision support system; health care; pharmacy; patient;

    Sammanfattning : Medication is an essential part of health care and enables the prevention andtreatment of many conditions. However, medication errors and drug-relatedproblems (DRP) are frequent and cause suffering for patients and substantial costsfor society. LÄS MER

  5. 5. Drug-related problems in the elderly - Interventions to improve the quality of pharmacotherapy

    Detta är en avhandling från Department of Clinical and Experimental Pharmacology, Lund University

    Författare :Patrik Midlöv; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medicinsk utbildning; medical training; Allmän medicinsk utövning; elderly; General practice; transfer of information; educational outreach visits; medication errors; drug-related problems;

    Sammanfattning : Introduction: Elderly people, in particular those residing in nursing homes, often use many drugs. In general elderly patients are at greater risk of experiencing drug-related problems (DRP), as they have multiple diseases, are using many drugs and have changed physiological status. LÄS MER