Sökning: "läkemedelsrelaterade problem"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden läkemedelsrelaterade problem.

 1. 1. Clinical pharmacy services within a multiprofessional healthcare team

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Lina Hellström; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical pharmacy services; pharmacist; medication review; medication reconciliation; medication errors; drug-related problems; inappropriate prescribing; elderly; inpatients; patient readmissions; hospitalisation; multiprofessional; patient care team; continuity of patient care; Klinisk farmaci; farmaceut; läkemedelsgenomgång; läkemedelsavstämning; läkemedelsfel; läkemedelsrelaterade problem; olämpliga läkemedel; äldre; återinläggning; sjukhusinläggning; multiprofessionell; vårdteam; kontinuitet i vården; Biomedicinsk vetenskap; Biomedical Sciences;

  Sammanfattning : Background: The purpose of drug treatment is to reduce morbidity and mortality, and to improve health-related quality of life. However, there are frequent problems associated with drug treatment, especially among the elderly. LÄS MER

 2. 2. Interventions to improve medication use in elderly primary care patients

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Medicinska fakulteten

  Författare :Cecilia Lenander; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; äldre; primärvård; läkemedelsgenomgångar; Tvärprofessionella team; läkemedelsrelaterade problem; potenitellt olämpliga läkemedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. A systematic approach to improving pharmacotherapy in the elderly

  Detta är en avhandling från Clinical Chemistry and Pharmacology, Dept of Laboratory Medicine

  Författare :Anna Bergkvist; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medication reconciliation; medication report; medication errors; LIMM; inpatients; hospital discharge; elderly; Clinical pharmacy; drug related problem; medication review;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den äldre befolkningen i Sverige ökar i antal och med det ökar även antalet äldre med många sjukdomar som behöver läkemedel. Personer som är 75 år eller äldre utgör 9% av Sveriges befolkning men använder mer än 25% av alla läkemedel. LÄS MER

 4. 4. eMedication – improving medication management using information technology

  Detta är en avhandling från Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Tora Hammar; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; eMedication; eHealth; medication; ePrescribing; electronic prescribing; information technology; drug-related problems; clinical decision support system; health care; pharmacy; patient;

  Sammanfattning : Medication is an essential part of health care and enables the prevention andtreatment of many conditions. However, medication errors and drug-relatedproblems (DRP) are frequent and cause suffering for patients and substantial costsfor society. LÄS MER

 5. 5. Drug-related problems in the elderly - Interventions to improve the quality of pharmacotherapy

  Detta är en avhandling från Department of Clinical and Experimental Pharmacology, Lund University

  Författare :Patrik Midlöv; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medicinsk utbildning; medical training; Allmän medicinsk utövning; elderly; General practice; transfer of information; educational outreach visits; medication errors; drug-related problems;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Läkemedelsrelaterade problem hos äldre - Interventioner för att förbättra läkemedelsbehandlingen Läkare inom primärvården står för en stor del av den totala läkemedelsförskrivningen i Sverige och är en viktig målgrupp för läkemedelsindustrins information. Det har i flera uppmärksammade studier från Socialstyrelsen uppmärksammats att läkemedelsbehandlingen för patienter boende i äldreboenden inte är optimal. LÄS MER