Sökning: "medication report"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden medication report.

 1. 1. A systematic approach to improving pharmacotherapy in the elderly

  Detta är en avhandling från Clinical Chemistry and Pharmacology, Dept of Laboratory Medicine

  Författare :Anna Bergkvist; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medication reconciliation; medication report; medication errors; LIMM; inpatients; hospital discharge; elderly; Clinical pharmacy; drug related problem; medication review;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den äldre befolkningen i Sverige ökar i antal och med det ökar även antalet äldre med många sjukdomar som behöver läkemedel. Personer som är 75 år eller äldre utgör 9% av Sveriges befolkning men använder mer än 25% av alla läkemedel. LÄS MER

 2. 2. Drug-related problems in the elderly - Interventions to improve the quality of pharmacotherapy

  Detta är en avhandling från Department of Clinical and Experimental Pharmacology, Lund University

  Författare :Patrik Midlöv; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medicinsk utbildning; medical training; Allmän medicinsk utövning; elderly; General practice; transfer of information; educational outreach visits; medication errors; drug-related problems;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Läkemedelsrelaterade problem hos äldre - Interventioner för att förbättra läkemedelsbehandlingen Läkare inom primärvården står för en stor del av den totala läkemedelsförskrivningen i Sverige och är en viktig målgrupp för läkemedelsindustrins information. Det har i flera uppmärksammade studier från Socialstyrelsen uppmärksammats att läkemedelsbehandlingen för patienter boende i äldreboenden inte är optimal. LÄS MER

 3. 3. Medication-related osteonecrosis of the jaw : occurence, risk factors, pathogenesis & treatment

  Detta är en avhandling från Malmö university

  Författare :Fredrik Hallmer; Malmö University.; [2019]
  Nyckelord :ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine;

  Sammanfattning : The antiresorptive drugs bisphosphonates and denosumab are widely used to preserve bone strength by inhibiting osteoclast mediated bone resorption. High dose intravenous bisphosphonates and high dose denosumab are mainly used to treat skeletal related events in patients with metastatic bone disease such as metastatic breast cancer and metastatic prostate cancer or in patients with multiple myeloma. LÄS MER

 4. 4. AssistancePlus 3D-mediated Advice-giving on Pharmaceutical Products

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Martin Östlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; 3D; pharmaceutical advice-giving; remote instruction; 3D-mediated communication; video communication; co-browsing; web3D; common ground; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik;

  Sammanfattning : In the use of medication and pharmaceutical products, non‐compliance is a major problem. One thing we can do something about is making sure consumers have the information they need. This thesis investigates how remote communication technology can be used to improve the availability for expressive advice‐giving services. LÄS MER

 5. 5. Epidemiological aspects of peripheral arterial disease

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Molecular Medicine and Surgery

  Författare :Birgitta Sigvant; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Peripheral arterial disease; prevalence; risk factors; sex differences; diagnosis; intermittent claudication; preventive medication; cost effectiveness;

  Sammanfattning : Peripheral arterial disease (PAD) is defined as atherosclerosis in the arteries distal to the aortic bifurcation, with or without symptoms in the legs. It is diagnosed by ankle brachial pressure index (ABI) measurements and symptoms, and a confirmed diagnosis is associated with an increased cardiovascular (CV) mortality reaching the same levels as in patients with symptomatic coronary disease. LÄS MER