Sökning: "Clinical pharmacy"

Visar resultat 1 - 5 av 158 avhandlingar innehållade orden Clinical pharmacy.

 1. 1. Pharmacy Internship Students’ Learning in a Professional Practice Setting

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Andy Wallman; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacy education; educational outcomes; pharmacy internship; advanced pharmacy practice experience; workplace education; tutoring; preceptoring; reflection; reflective practice; reflective journals; learning style; critical thinking; PHARMACY Community pharmacy services; FARMACI Samhällsfarmaci; Social Pharmacy; Samhällsfarmaci;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore Swedish pharmacist students’ learning during pharmacy internship. Internships are meant to introduce students to professional practice. LÄS MER

 2. 2. SCHIZOPHRENIA IN A LONGITUDINAL PERSPECTIVE clinical and neurocognitive aspects

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Jonas Eberhard; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; toxikologi; farmaci; farmakognosi; toxicology; Farmakologi; pharmacognosy; pharmacy; Pharmacological sciences; Folkhälsa; epidemiologi; epidemiology; Public health; psykosomatik; klinisk psykologi; Psykiatri; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; longitudinal; shared decision making; schizophrenia; cognition; prolactin; tardive dyskinesia; remission; Medicine human and vertebrates ; insight; Medicin människa och djur ; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Schizofreni är en kronisk och handikappande sjukdom som karakteriseras av allvarliga men fluktuerande symtom, med återkommande akuta episoder. Sjukdomen är förknippad med reducerad kognitiv och social funktionsförmåga. LÄS MER

 3. 3. Patient Perspectives on Community Pharmacy Services

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tobias Renberg; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; community pharmacy services; patient prespectives; pharmacy services; pharmaceutical care; Q methodology; PHARMACY Community pharmacy services; FARMACI Samhällsfarmaci; Social Pharmacy; samhällsfarmaci;

  Sammanfattning : Community pharmacy practice is changing, putting a greater emphasis on patient involvement and empowerment than on physical drug products. Developing practice philosophies, such as pharmaceutical care, are operationalised through an ever-evolving service proliferation. LÄS MER

 4. 4. Use of secondary preventive drugs after stroke

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Sjölander; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; secondary prevention; drug use; equality; medication adherence; medication beliefs; medicin; Medicine; klinisk farmakologi; Clinical Pharmacology; samhällsfarmaci; Social Pharmacy;

  Sammanfattning : Background Stroke is a serious condition that can have significant impact on an individual’s health and is a significant burden on public health and public finances. Secondary preventive drug treatment after stroke is important for decreasing the risk of recurrent strokes. LÄS MER

 5. 5. Surveys and services The feasibility of conducting research in Swedish community pharmacies

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Pia Frisk; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmacy; Community pharmacy; Pharmaceutical services; Drug utilization research; Survey; Patient; Pharmaceutical care; Feasibility; Sweden; Social Pharmacy; Samhällsfarmaci;

  Sammanfattning : For the past decades, there has been a shift in community pharmacy practice from dispensing and compounding towards provision of pharmacy services. Research is important to generate evidence for new services within pharmacy practice. LÄS MER