Sökning: "tobias inden"

Hittade 1 avhandling innehållade orden tobias inden.

  1. 1. Kommunen som konkurrent : Kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar

    Detta är en avhandling från Umeå : Juridik

    Författare :Tobias Indén; Umeå universitet.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; konkurrens; konkurrensneutralitet; kommunal kompetens; offentliga företag; statsstöd; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

    Sammanfattning : It is common practice that Swedish municipalities sell services and utilities in competition with private undertakings. For example Swedish municipalities have been engaged in driving schools, sold plants from municipal plant schools, provided real estate maintenance services to private persons and companies, and municipal public baths have also been engaged in public gyms. LÄS MER