Sökning: "masculine dominance"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden masculine dominance.

 1. 1. Brugen af maskulinum i færøsk

  Författare :Kirsti Dee Hansen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Faroese; language and gender; the masculine in faroese; purism; language policy; masculine values; masculine dominance; masculine as a neutral form;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vägval : lastbilsförare i fjärrtrafik - perspektiv på yrkeskultur och genus

  Författare :Eddy Nehls; Billy Ehn; Magnus Berg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; gender; masculinity; working culture; reflexivity; truck-driver; male myths; trucker; gender equality; freedom; participant observation; haulage business; class;

  Sammanfattning : This thesis is an ethnological study of the truck-driver profession and an examination of the prerequisites for sexual equality and diversity in the haulage branch. The aim is to: from a cultural perspective, with a special focus on gender and masculinity, study truck-drivers as an occupational group. LÄS MER

 3. 3. "Democracy begins at home" : Utbildning om och för hemmet som medborgarfostran

  Författare :Karin Hjälmeskog; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; democracy; gender equality; feminism; pragmatism; home economics; citizenship education; discourse; curriculum theory; Pedagogik; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is intended as a contribution to a discussion about education, especially when related to democracy and gender equality, in other words citizenship education. A strategy for the inquiries is developed, termed a feminist pragmatist attitude. The focus is on thqualitative content of education i.e. LÄS MER

 4. 4. Frihet under kontroll : Om kontroll i åkerinäringen

  Författare :Lotta Pettersson; Henrik Tham; Anne Alvesalo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Road haulage industry; trucking; formal control; neutralizations; masculinities; occupational crime; criminality; Criminology; Kriminologi;

  Sammanfattning : This dissertation, based on two studies, examines the significance of formal control, i.e. the actors and agencies whose formal task involves the use of a range of measures to exercise control within the road haulage industry. LÄS MER

 5. 5. Utmanad ordning? En studie av kön och jämställdhetsarbete i den svenska gruvindustrins arbetsorganisationer

  Författare :Lisa Ringblom; Lena Abrahamsson; Ylva Fältholm; Kristina Johansson; Annika Vänje; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; kön; jämställdhet; jämställdhetsarbete; organisation; industriorganisation; arbete; industriarbete; gruvarbete; teknik; intersektionalitet; humor; jargong; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : Män, maskulin symbolik och hårt manuellt arbete har länge präglat gruvan som arbetsplats. Samtidigt som detta fortfarande existerar, är idag allt fler gruvarbetare kvinnor, jämställdhetsarbete beskrivs som prioriterat samt att ny teknik och nya arbetssätt implementeras. LÄS MER