Sökning: "working culture"

Visar resultat 1 - 5 av 262 avhandlingar innehållade orden working culture.

 1. 1. Executions : Power and Expression in Networked and Computational Media

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö University

  Författare :Eric Snodgrass; Susan Kozel; Reimer; Wendy Hui Kyong Chun; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; execution; media studies; software studies; history of technology; computation; Media Technology; Medieteknik;

  Sammanfattning : This research looks at questions of power and expression as they are composed in various ways within networked and computationally-informed situations of the present. Drawing from the term as it is originally invoked in practices of computing, the research puts forward execution as a central conceptual framework for its investigations. LÄS MER

 2. 2. Executions Power and Expression in Networked and Computational Media

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö University

  Författare :Eric Snodgrass; Susan Kozel; Reimer; Wendy Hui Kyong Chun; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; execution; media studies; software studies; history of technology; computation; Media Technology; Medieteknik;

  Sammanfattning : This research looks at questions of power and expression as they are composed in various ways within networked and computationally-informed situations of the present. Drawing from the term as it is originally invoked in practices of computing, the research puts forward execution as a central conceptual framework for its investigations. LÄS MER

 3. 3. Genom symaskinens nålsöga : Teknik och social förändring i kvinnokultur och manskultur

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlssons

  Författare :Louise Waldén; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Female Culture; Male Culture; Technological Culture; Sewing Machine; Huskvarna; Husqvarna; Husmodern; Insyn; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Second to firearms, the sewing machine is the first mechanical device to be manufactured on a large scale in factories. It is also the first industrial-technological appliance to be brought into the homes of all classes. The sewing machine has played an important role in industrial development and thereby in society. LÄS MER

 4. 4. Nakna män : Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedts akademiska förlag

  Författare :Patrik Steorn; Margaretha Rossholm-Lagerlöf; Yvonne Eriksson; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; image culture; visual culture; performativity; masculinity; male nude; queer studies; homosociality; vitalism; mechanism; physical culture; life-reform-movement; nationalism; artist’s role; Eugène Jansson 1862–1915 ; JAG Acke 1859–1924 ; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : At the turn of the 20th century, there was a notion in Europe that urbanisation and industrialisation had drained the human race of spiritual and physical energy. A particular concern was that men were being emasculated. LÄS MER

 5. 5. Profession or occupational culture? : an ethnological study of the textile conservators' working conditions at the museums

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Inger Marie von der Lippe; [1985]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER