Sökning: "Gudmundur Runarsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gudmundur Runarsson.

  1. 1. Biosynthesis of leukotriene B4 in hematological malignancies

    Författare :Gudmundur Runarsson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; LTB 4; 5-LO; cPLA 2; iPLA 2; AML; B-ALL; B-CLL;

    Sammanfattning : Leukotrienes (LT) are biologically active metabolites of the fatty acid arachidonic acid (AA). After liberation of AA by phospholipase A 2 (PLA 2), this fatty acid can be converted to leukotrienes, lipoxins, prostaglandins or thromboxane. The conversion of AA to LTA 4 is catalyzed by five-lipoxygenase (5-LO). LÄS MER