Sökning: "Kirsti Dee Hansen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kirsti Dee Hansen.

  1. 1. Brugen af maskulinum i færøsk

    Författare :Kirsti Dee Hansen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Faroese; language and gender; the masculine in faroese; purism; language policy; masculine values; masculine dominance; masculine as a neutral form;

    Sammanfattning : .... LÄS MER