Sökning: "lesbian feminist discourses"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden lesbian feminist discourses.

 1. 1. När lesbiska blev kvinnor : lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Kabusa Böcker

  Författare :Hanna Hallgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender Studies; Genusvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Grupp Viktoria; Lesbisk Front; Lesbiska Feminister; lesbian feminsm; lesbian feminist discourses; socialism; radical feminism; cultural feminism; story-telling practice; intersectionality; queer theory; the theory of body materialism; social constructivist social movement; identity; sexuality; body; sex; woman; the nomadic subject; social movements; standpoint feminism; butch; femme; femininity; masculinity; class; generation; race ethnicity; Grupp Viktoria; Lesbisk Front; Lesbiska feminister; lesbisk feminism; lesbiskfeministiska diskurser; socialism; radikalfeminism; kulturfeminism; historiebertättande praktik; intersektionalitet; queerteori; kroppsmaterailistisk teori; socialkonstruktivistisk social rörelseteorik; identitet; sexualitet; kropp; kön; kvinna; nomadisk subjekt; sociala rörelser; ståndpunktsfeminism; butch; femme; feminitet; maskulinitet; klass; generation; ras etnicitet; Lesbisk Fron;

  Sammanfattning : Denna avhandling berättar om lesbisk feminism i Sverige under 1970- och 1980-talen. Särskilt studeras produktionen av lesbiskfeministiska diskurser. Avhandlingens syfte är att undersöka genom vilka (kollektiva och politiska) diskursproduktioner som lesbiska feminister förstod sina identiteter, kroppar, kön och sexualitet. LÄS MER

 2. 2. I moderskapets skugga berättelser om normativa ideal och alternativa praktiker

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Monica Johansson; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; motherhood; heteronormativity; normative motherhood; mothering; care practices; significant others; feminist sociology; inclusive family studies; queer theory; narrative analysis; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This study explores the relationship between ideals of motherhood and heterosexual normativity, from the perspective of women at the margins of these discourses. The title, In the shadow of Motherhood, illustrates the overriding power of the image of motherhood to marginalise alternative experiences. LÄS MER

 3. 3. Samkönad tvåsamhet vardagsliv och heteronormativa praktiker

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anna Norberg; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; same sex relationships; heteronormativity; gender studies; lesbian and gay studies; non-heterosexual relations; family; intimacy; gender equality discourse; household labour; class; everyday discrimination; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This study explores how same sex couples in Sweden, a country with strong gender equality policies and discourses understand their lives and relationships. Central to the study is the analysis of the tensions between a public discourse favoring openness for lesbians, gays, and bisexuals and a lack of acknowledgment of non-heterosexual family practices; as well as the tensions between gender equality policies and discourses and the specific construction of same sex couples. LÄS MER