Sökning: "feminitet"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet feminitet.

 1. 1. Kärleksaffären : Kvinnor och köpenskap i kustens kommers

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Ida de Wit Sandström; [2018-11-13]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetic work; Bourdieu; femininity; gender; retail; service studies; estetiskt arbete; Bourdieu; feminitet; genus; handel; tjänstevetenskap;

  Sammanfattning : This is a dissertation about life style boutiques and the shopkeepers who operate them. Lifestyle boutiques are shops where a variety of goods and services is offered and staged as an overall concept, often targeted to specific groups and tastes with atmosphere-creating aesthetics. LÄS MER

 2. 2. När lesbiska blev kvinnor : lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Kabusa Böcker

  Författare :Hanna Hallgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender Studies; Genusvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Grupp Viktoria; Lesbisk Front; Lesbiska Feminister; lesbian feminsm; lesbian feminist discourses; socialism; radical feminism; cultural feminism; story-telling practice; intersectionality; queer theory; the theory of body materialism; social constructivist social movement; identity; sexuality; body; sex; woman; the nomadic subject; social movements; standpoint feminism; butch; femme; femininity; masculinity; class; generation; race ethnicity; Grupp Viktoria; Lesbisk Front; Lesbiska feminister; lesbisk feminism; lesbiskfeministiska diskurser; socialism; radikalfeminism; kulturfeminism; historiebertättande praktik; intersektionalitet; queerteori; kroppsmaterailistisk teori; socialkonstruktivistisk social rörelseteorik; identitet; sexualitet; kropp; kön; kvinna; nomadisk subjekt; sociala rörelser; ståndpunktsfeminism; butch; femme; feminitet; maskulinitet; klass; generation; ras etnicitet; Lesbisk Fron;

  Sammanfattning : Denna avhandling berättar om lesbisk feminism i Sverige under 1970- och 1980-talen. Särskilt studeras produktionen av lesbiskfeministiska diskurser. Avhandlingens syfte är att undersöka genom vilka (kollektiva och politiska) diskursproduktioner som lesbiska feminister förstod sina identiteter, kroppar, kön och sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Vi är bara några kompisar som träffas ibland : Rotary som en manlig arena

  Detta är en avhandling från Stockholm : Normal förlag, Åsögatan 174, 116 32 Stockholm

  Författare :Robert Hamrén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rotary; gender pattern in organisations; masculinity; femininity; self-made man; homosociality; doing gender; gender complentarity; fraternity; middle class; normality; Rotary; könsmönster i organisationer; maskulinitet; feminitet; self made man; homosocialitet; doing gender; könskomplementaritet; broderskap; medelklass; normalitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks vilka dolda köns- och klassmässiga uttryck som omgärdar organisationen Rotary och dess medlemmar. Boken riktar in sig på de ideal och självbilder som organisationen producerar. LÄS MER