Sökning: "arbetsförmedling"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet arbetsförmedling.

 1. 1. Kampen mot § 23 Facklig makt vid anställning och avsked i Sverige före 1940

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Berit Bengtsson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; union power; industrial democracy; employers´organizations; article 23; collective agreements; rules of priority; organization clauses; labour exchanges; job control; collective individual action; unemployment funds; travel assistance; business cycles; Ekonomisk historia; Facklig makt; industriell demokrati; arbetsgivarorganisationer; § 23; kollektivavtal; turordningsregler; organisationsklausuler; arbetsförmedling; platskontroll; kollektiva individuella aktioner; arbetslöshetskassor; reshjälp; konjunkturer; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to use a power perspective to describe the workers’ struggle for co-determination in the Swedish labour market during the period 1890–1939. The study explores how trade unions in general attempted to limit article 23, which asserted employers’ control over hiring and dismissal. LÄS MER

 2. 2. Från arbetsstatistik till konjunkturöversikt arbetarfrågan och etablerandet av en statlig konjunkturbevakning i Sverige 1893-1914

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Sven Hellroth; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public monitoring system; business cycles; Swedish economy; Board of Trade; Board of Trade Labour Statistics Department; labour question; labour statistics; labour market; labour exchange; economic policy; unemployment; contra cyclical politics; economic barometers; konjunkturbevakning; ekonomisk översikt; konjunkturöversikt; arbetsmarknadsbevakning; ekonomisk barometer; krisbarometer; Kommerskollegium; arbetsstatistik; arbetsförmedling; Beckman; Elmquist; Huss; Palmstierna; Wavrinsky; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This thesis investigates the emergence and establishment of an early public monitoring system of the Swedish economy prior to the First World War. The study relies on a careful examination of the source materials with the view to map why and how the monitoring of the Swedish economy emerged, who demanded it, how the public supervision of the economy was organised and administrated and the results of the efforts. LÄS MER

 3. 3. Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet : hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad

  Detta är en avhandling från Stockholm : Arbetslivsinstitutet

  Författare :Fredrik Hertzberg; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Segregation; Invandrarungdomar; arbete och arbetsmarknad; Sverige; Arbetsförmedling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vem står på tur? Facklig makt vid anställning och avsked av arbetare före Saltsjöbadsavtalet

  Detta är en avhandling från Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Berit Bengtsson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :Facklig makt; § 23; konkurrensbegränsning; turordningsregler; facklig arbetsförmedling; historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER