Sökning: "Daniel Nilsson Ranta"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Daniel Nilsson Ranta.

  1. 1. Nödhjälp på villovägar implementering av en filantropisk välfärdsidé, Norrbottens arbetsstugor 1903-1954

    Detta är en avhandling från Umeå : Sociologi

    Författare :Daniel Nilsson Ranta; Umeå universitet.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Norrbotten; early 20th century; arbetsstugor; skolhem; filantropi; assimilering; implementering; childcare; boarding-school; philanthropy; assimilation; implementation; Norrbotten; 1900-tal; barnavård; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

    Sammanfattning : This thesis examines the implementation of a philanthropically project called Norrbottens arbetsstugor which were launched during the famine of 1903. The project initially aimed to hinder starvation among children to poor families and was arranged in a similar way as boarding-out schools. LÄS MER