Sökning: "Norrbotten"

Visar resultat 1 - 5 av 98 avhandlingar innehållade ordet Norrbotten.

 1. 1. Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten 1894-1950

  Författare :Sten Ove Bergström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Nyodling; historia; Sverige; Norrbotten; Kolonisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Myrar på Storön vid Norrbottenskusten

  Författare :Jan Elveland; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Våtmarker; Sverige; Norrbotten; Växtsamhällen;

  Sammanfattning : ELVELAND, J. 1976. Coastal mires on the Storön peninsula, Norrbotten, N Sweden. Wahlenbergia 3. LÄS MER

 3. 3. Fjällen i Västerbotten och södra Norrbotten : anmärkningar om geomorfologi och isrecession

  Författare :Ann-Cathrine Ulfstedt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : The results of the study of geomorphology in the Swedish mountains are shown in six maps at a scale of 1:250 000 and in the accompanying map descriptions. The mapping is based on the interpretation of aerial photographs and to some extent on field studies. LÄS MER

 4. 4. Företag i perifera regioner : fallstudier av företagartradition, företagsmiljö och företags framväxt i Norrbottens inland

  Författare :Elisabeth Sundin; Leif Lindmark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; buying behavior; case studies; dependency theory; developing industry; economic tradition; entrepreneurship; external control; growing firms; historical method; industrial environment; linkage patterns; local control; northern Sweden; peripheral regions; prefabricated houses; small firms; spirit of enterprise; staple theory; underdeveloped regions; Företag; Sverige; Norrbotten;

  Sammanfattning : This is a study of how industries develop in regions that are industrially weak, exemplified by Norrbotten, the northernmost province of Sweden. Developing industries are represented by three companies manufacturing prefabricated wooden houses, situated in the municipalities Övertorneå, Kalix (Morjärv) and Älvsbyn in the interior of Norrbotten. LÄS MER

 5. 5. Nya litologiska-tektoniska modeller för regionen Västerbotten - södra Norrbotten

  Författare :Dan H. Nisca; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Tillämpad geofysik; Applied Geophysics;

  Sammanfattning : High quality bedrock and tectonic maps are the platform for locating natural resources such as ore, oil, gas, and water. Bedrock maps are also used in the design of large constructions, including highways, bridges, dams, power plants, tunnels, nuclear and other waste repositories. LÄS MER