Sökning: "historisk empati"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden historisk empati.

 1. 1. Historien som fiktion gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisningen

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Deldén; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education; history didactics; film reception; phenomenology; lifeworld approach; historical feature film; historical thinking; historical empathy; historiedidaktik; filmreception; fenomenologi; livsvärldsansats; historisk spelfilm; historiskt tänkande; historisk empati; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The present study explores the reception of historical feature films in history education. It is concerned with how pupils experience the films as well as the significance of the feature film for their understanding and interpretation of history. LÄS MER

 2. 2. Möte med det förflutna digitaliserade primärkällor i historieundervisningen

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Karin Sandberg; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; historia; History; pedagogik; Education; History didactics; digitalized primary sources; historical thinking; historical empathy; contextualization; upper secondary school; didaktik; historieundervisning; digitaliserade primärkällor; historiskt tänkande; historisk empati; kontextualisering; gymnaiset;

  Sammanfattning : En dator till varje elev, det som ofta kallas en-till-en, har skapat nya förutsättningar för undervisning. I denna studie får gymnasieelever arbeta med digitaliserade primärkällor i historieundervisningen. LÄS MER

 3. 3. "Förklaringar är ju allt på nåt sätt" En undersökning av hur fem lärare använder historiska förklaringar i undervisningen

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Joakim Wendell; Karlstads universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; high school; class room study; history education; historical explanation; causality; cause and consequence; historical thinking concepts; History; Historia;

  Sammanfattning : The main purpose of this multiple case study is to investigate how high school history teachers in Sweden use historical explanations in their classroom teaching.  Specifically, the study explores how explanations are constructed in the clasroom interactions, and what thinking tools, if any, the teachers use to help students grasp central aspects of the historical explanation in question. LÄS MER

 4. 4. Dokumentärfilmen som tidsresa - Modstrilogin

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ingrid Esping; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arne Sucksdorff; Peter Weiss; Harry Schein; FilmCentrum; Folkets Bio; 1960-tal; 1970-tal; 1980-tal; John Grierson; dokumentärfilm och etik; dokumentära metoder; Filmvetenskap; Cinema theory and history; Dokumentärfilm; Stefan Jarl;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Stefan Jarl (1941-) är kanske mest känd för sin trilogi om modsen i den svenska välfärdsstaten. Modstrilogin som består av Dom kallar oss mods (1968), Ett anständigt liv (1979) samt Det sociala arvet (1993) spänner över tre decennier. LÄS MER