Sökning: "Stefan Jarl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Stefan Jarl.

  1. 1. Dokumentärfilmen som tidsresa - Modstrilogin

    Författare :Ingrid Esping; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arne Sucksdorff; Peter Weiss; Harry Schein; FilmCentrum; Folkets Bio; 1960-tal; 1970-tal; 1980-tal; John Grierson; dokumentärfilm och etik; dokumentära metoder; Filmvetenskap; Cinema theory and history; Dokumentärfilm; Stefan Jarl;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Stefan Jarl (1941-) är kanske mest känd för sin trilogi om modsen i den svenska välfärdsstaten. Modstrilogin som består av Dom kallar oss mods (1968), Ett anständigt liv (1979) samt Det sociala arvet (1993) spänner över tre decennier. LÄS MER