Sökning: "Carola Nordbäck"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Carola Nordbäck.

 1. 1. Lycksalighetens källa : Kontextuella närläsningar av Anders Chydenius budordspredikningar, 1781-82

  Författare :Carola Nordbäck; Ingvar Dahlbacka; Gunilla Gunner; Finland Åbo Åbo Akademi; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Anders Chydenius; upplysningen; predikan; homiletikhistoria; church history; kyrkohistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Samvetets röst : Om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige

  Författare :Carola Nordbäck; Daniel Lindmark; Ingrid Markussen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Sweden; 18th century; Pietism; Lutheran orthodoxy; natural law; protestantism; confessionalism; secularization; early modern; christianization; view of man; concept of society; religious rhetoric; theological conflict; freedom of conscience; religious tolerance; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the encounter between Lutheran orthodoxy and conservative pietism 1720–1730. The aim has been to compare their views on society and man.In the pietistic conflict, orthodoxy gave rise to attitudes which proved to be key to its view on society and man. LÄS MER

 3. 3. Historien som fiktion : gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisningen

  Författare :Maria Deldén; Monica Reichenberg; Carola Nordbäck; Silwa Claesson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; history didactics; film reception; phenomenology; lifeworld approach; historical feature film; historical thinking; historical empathy; historiedidaktik; filmreception; fenomenologi; livsvärldsansats; historisk spelfilm; historiskt tänkande; historisk empati; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : The present study explores the reception of historical feature films in history education. It is concerned with how pupils experience the films as well as the significance of the feature film for their understanding and interpretation of history. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på historiefilmslitteracitet : en didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm

  Författare :Maria Deldén; Carola Nordbäck; Tomas Axelson; Ulf Zander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historical film literacy; History education; History didactics; Feature film; Historical meaning making; Historical Culture; Aesthetic experience; Transaction; Upper secondary school; Historiefilmslitteracitet; historiedidaktik; historisk spelfilm; historiskt meningsskapande; historiekultur; estetiska lärprocesser; transaktion; gymnasiet; historiedidaktik; didactics of history; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : The present study addresses what happens when historical feature film is used in history education. The purpose of this thesis is to develop new knowledge of historical film literacy through a study of the feature film's didactical potential in an educa­tional context. LÄS MER

 5. 5. Visuella möten i klassrummet : Bilddidaktiska konstruktioner av kunskap och positioner i gymnasieskolan

  Författare :Mari Hysing; Carola Nordbäck; Mats Tegmark; Gunn Nyberg; Anette Göthlund; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; art didactics; classroom practices; educational work; images; power knowledge relations; upper secondary school; visual art education; visual culture; visual meetings; Educational Work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Due to developments in visual technology, teachers and students are exposed to an increasing number of images in their everyday life, which also finds its way into the classroom. This study aims to contribute to further understanding of how knowledge and positions are constructed in visual meetings in the classroom by problematizing the discursive practice of visual art education in upper secondary school. LÄS MER