Sökning: "health care policy"

Visar resultat 1 - 5 av 342 avhandlingar innehållade orden health care policy.

 1. 1. Health-promoting health services personal health documents and empowerment

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Lars Jerdén; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Empowerment; health promotion; health behaviour; self-rated health; medical records; adolescents; health services; primary health care; nursing; cost-effectiveness; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi;

  Sammanfattning : In 2003, the Swedish Parliament adopted a national public health policy that included the domain - “A more health-promoting health service”. Strategies and tools are needed in the work to reorient health services. Personal health documents are documents concerning a person’s health, and are owned by the individual. LÄS MER

 2. 2. Decentralization and National Health Policy Implementation in Uganda - a Problematic Process

  Detta är en avhandling från Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Författare :Anders Jeppsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiology; Public health; Uganda.; policy diffusion; policy translation; policy implementation; decentralization; health care systems; primary health care; health sector reform; Ministry of health; health policy; Folkhälsa; epidemiologi; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ugandas regering har strävat efter att skapa en behovsbaserad och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård på två olika sätt: hälsosektorn har decentraliserats för att öka ansvarstagande och medverkan på lägre nivåer. Kompetens har byggts upp för att kunna utveckla en nationell policy, och därigenom kunna bedöma sjukvårdsbehov och för att göra kostnadseffektiva prioriteringar. LÄS MER

 3. 3. Planning primary health care provision assessment of development work at a health centre

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Göran Westman; Umeå universitet.; [1986]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Primary health care planning; quality of care; evaluation; ambulatory care assessment; health centre management;

  Sammanfattning : At the Primary Health Care Centre in Vännäs (VPHCC), northern Sweden, a development work was implemented in 1976-1980. The overall purpose was to enhance primary health care planning. LÄS MER

 4. 4. Social Capital and Self-rated Health: testing association with longitudinal and multilevel methodologies

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Giuseppe Nicola Giordano; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Temporal relationships; Multilevel; Longitudinal; Participation; Trust; Self-rated health; United Kingdom; Social capital;

  Sammanfattning : Since Durkheim’s seminal work over a century ago, research has repeatedly shown that individuals with higher levels of social integration, social networks and social support have better health status. However, the recent introduction of a contextual phenomenon known as social capital to the field of public health has sparked lively debate as to how it may also influence the health of individuals, if at all. LÄS MER

 5. 5. Epidemiological studies of sociodemographic factors, early life factors, health, and medical care consumption among small children

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Elisabeth Mangrio; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medical care; early life factors; health related behaviors; social support; socioeconomic status; children; Epidemiology;

  Sammanfattning : By international standards, children in Sweden experience good health. Sweden has low infant mortality rates, low accident mortality rates, a high number of breastfed children and a high proportion of vaccinated children. LÄS MER