Sökning: "Ulrika Winblad"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Ulrika Winblad.

 1. 1. Från beslut till verklighet : Läkarnas roll vid implementeringen av valfrihetsreformer i hälso- och sjukvården

  Författare :Ulrika Winblad Spångberg; Urban Rosenqvist; Shirin Ahlbäck Öberg; Bo Bengtsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Germanic languages - general; Germanska språk - allmänt; Valfrihet i hälso- och sjukvården; Implementering; Medicinska professionella rollen; Patienträttigheter; politisk styrning av hälso- och sjukvården; Germanic languages; Germanistik; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning;

  Sammanfattning : Several policies were introduced in Sweden at the beginning of the 1990’s with the intention to give patients the right to choose health care provider. The effects of these policies have been moderate, e.g. few patients are aware of their rights to choose. LÄS MER

 2. 2. Gränsdragningar i Vårdens Vardag : Hanteringen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa i det svenska välfärdssystemet

  Författare :Réka Andersson; Per Gyberg; Claes-Fredrik Helgesson; Ulrika Winblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Healthcare practice; management; work-related mental ill health; responsibility; complex problems; knowledge infrastructure; boundary work; occupational health care; primary care; the Swedish welfare system; Vårdens vardag; hantering; arbetsrelaterad psykisk ohälsa; ansvar; komplexa problem; kunskapsinfrastruktur; gränsarbete; företagshälsovård; primärvård; det svenska välfärdssystemet;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa i arbetslivet är ett stort och växande problem i välfärdssamhället. Problemet har flera bottnar och väcker många frågor om vem som har ansvar, vad det egentligen är för ett slags fenomen och hur det bör hanteras. LÄS MER

 3. 3. Time flies in primary care : a study on time utilisation and perceived psychosocial work environment

  Författare :Eva Anskär; Malou Lindberg; Agneta Andersson; Magnus Falk; Christian Ståhl; Ulrika Winblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Time utilisation among primary care professionals has been affected by structural changes and reorganisation performed in Swedish primary care over several decades. The work situation is complex with a heavy administrative work load. LÄS MER

 4. 4. National Telephone Advice Nursing in Sweden : Patient Safety and Communication

  Författare :Annica Ernesäter; Inger Holmström; Ulrika Winblad; Maria Engström; Hilde Eide; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to investigate patient safety and communication within national telephone advice nursing (SHD) in Sweden. Four empirical studies with different perspectives were conducted. LÄS MER

 5. 5. Between Equity and Local Autonomy : A Governance Dilemma in Swedish Healthcare

  Författare :Mio Fredriksson; Ulrika Winblad; Paula Blomqvist; Anders Lidström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; healthcare; health policy; local autonomy; national equity; governance; Hälso- och sjukvårdsforskning; Health Care Research;

  Sammanfattning : Both national equity in healthcare and the county councils’ local autonomy are important values supported by Swedish law. Politically it is a balancing act; how much freedom should the county councils have and to what extent should healthcare be equal throughout the country? The general aim of this dissertation, concerning political governance in Swedish healthcare, is to investigate the tensional values of national equity and local autonomy in the light of current trends in healthcare governance in Sweden. LÄS MER