Sökning: "Paula Blomqvist"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Paula Blomqvist.

 1. 1. Ideas and Policy Convergence : Health Care Reforms in the Netherlands and Sweden in the 1990s

  Detta är en avhandling från New York : Columbia University Doctoral Dissertations, Academic Commons, Columbia University Libraries

  Författare :Paula Blomqvist; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; health care; policy reform; public policy; Sweden; Netherlands; ideas; policy transfer; privatizarion; marketization; quasi-markets; welfare politics; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Närvarons politik och det mångetniska Sverige. Om att ta plats i demokratin

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University, printed by Kompendiet

  Författare :Paula Rodrigo Blomqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political representation; ethnic hierarchy; group representation; politics of presence; immigrants; power; political interests; political process;

  Sammanfattning : This book delas with the subject of political representation and the significance of the presence of immigrants in the political process. The official stance of the Swedish democracy is that immigrants are to be represented in the political process to the same extent as the rest of the population. LÄS MER