Sökning: "health behaviour"

Visar resultat 1 - 5 av 992 avhandlingar innehållade orden health behaviour.

 1. 1. Health-promoting health services personal health documents and empowerment

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Lars Jerdén; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Empowerment; health promotion; health behaviour; self-rated health; medical records; adolescents; health services; primary health care; nursing; cost-effectiveness; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi;

  Sammanfattning : In 2003, the Swedish Parliament adopted a national public health policy that included the domain - “A more health-promoting health service”. Strategies and tools are needed in the work to reorient health services. Personal health documents are documents concerning a person’s health, and are owned by the individual. LÄS MER

 2. 2. HEALTH PROMOTION AND HEALTHCARE ARCHITECTURE - Conceptualizations of Health Promotion in relation to Healthcare Building Design

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Elke Miedema; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; built environment; health promotion; healthcare facility; architecture; health promotive settings; building design; salutogenics; health equity; health behaviour;

  Sammanfattning : Background: Today's healthcare system is under development and reorienting and adapting to embrace a person centred and holistic perspective on health, including a focus on health promotion. This reorientation results in changes in the healthcare models, processes as well as it sets new requirements for healthcare building design. LÄS MER

 3. 3. Health literacy among newly arrived refugees in Sweden and implications for health and healthcare

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Josefin Wångdahl; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health literacy; S-FHL; HLS-EU-Q16; Asylum seeker; Migrant; Immigrant; Experiences; Health check-up; Communication; Information; Self-perceived health; Mental health; Health-seeking behaviour; Refrained from healthcare; Screening; Disease prevention; Health promotion; Quality of care; Equity in health; Social Medicine; Socialmedicin;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to examine the distribution of health literacy (HL) levels in newly arrived Arabic-, Dari-, or Somali-speaking refugees in Sweden. Further aims were to investigate sociodemographic characteristics associated with inadequate HL in this group, and to investigate whether HL levels are associated with experiences of the health examination for asylum seekers (HEA), health seeking behaviour and health. LÄS MER

 4. 4. Health at Work The Relationship between Organizational Justice, Behavioral Responses, and Health

  Detta är en avhandling från Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Mats Liljegren; Kerstin Ekberg; Magnus Sverke; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health; Burnout; Job mobility; Organizational; justice; Behavioural responses; Hälsa; utbrändhet; rörlighet; upplevdorganisatorisk rättvisa; individuellt organisatoriskt; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Community medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anställdas hälsa, individuella beteenden i ett organisatoriskt sammanhang och upplevd organisatorisk rättvisa är teoretiskt förenade av social utbytesteori, copingteori och teorier som beskriver konsekvenserna av social ojämlikhet. Empiriskt är förhållandet mer oklart. LÄS MER

 5. 5. Snuff use and oral health among young ice-hockey players : Implications for oral health promotion

  Detta är en avhandling från Göteborgs Universitet

  Författare :Margot Rolandsson; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dental Hygiene; Oral hälsa; adolescence; grounded theory; health promotion; ice-hockey; intervention; oral health; smokeless tobacco; smoking; snuff; snuff lesions; sports; tobacco;

  Sammanfattning : Oral health is a part of general health and from a public health perspective it is necessary to find effective strategies for oral health promotion in different target groups. Tobacco usage constitutes the single largest health risk in Sweden. LÄS MER