Sökning: "Bengt Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Bengt Mattsson.

 1. 1. Clinical, genetic and pharmacological studies in Huntington's chorea

  Författare :Bengt Mattsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Time and general practice consultations : aspects of length, attendance and quality

  Författare :Sven-Olof Andersson; Bengt Mattsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; General practice; primary health care; consultation; time; doctor-patient relation; satisfaction; primary care nurse; frequent attender;

  Sammanfattning : The consultation is the GP’s form of work. How long a consultation should be, and what short/long consultations imply with regard to the satisfaction of patient and doctor has been much debated. The aim of this thesis was to study consultations with regard to content and time consumption in a short term and long term perspective. LÄS MER

 3. 3. Träffad av blixten eller långsam kvävning : genuskodade uttryck för depression i en primärvårdskontext

  Författare :Ulla EB Danielsson; Eva E Johansson; Carita Bengs; Eva Samuelsson; Bengt Mattsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; depression; gender; class; shame; adolescents; media; primary health care; consultation; grounded theory; qualitative research; Family medicine; Allmänmedicin; Family Medicine; allmänmedicin;

  Sammanfattning : Depression is a common mental health problem in primary health care. One third of the Swedish population is expected to experience depression at some point in their lives. The understanding of depression has expanded, both from a lay and primary health care perspective. LÄS MER

 4. 4. Legalitetsprincipen och LSS : en studie av rättstillämpningen vid beslut om stöd och service till funktionshindrade

  Författare :Lennart Erlandsson; Gunnar Bergholtz; Titti Mattsson; Bengt Lundell; Lars Malmberg; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Personer med funktionsnedsättning – juridik och lagstiftning – Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Urinary tract infections in primary health care in northern Sweden : epidemiological, bacteriological and clinical aspects

  Författare :Sven Ferry; Bengt Mattsson; Lars Burman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Urinary tract infection UTI ; primary health care PHC ; epidemiology; clinical presentation; bacteriuria diagnosis; bacteriology; drug resistance; therapy;

  Sammanfattning : The epidemiology of urinary tract infection (UTI) in the population of Vännäs (8 000 inhabitants) was studied during one year. The annual incidence increased from 0.5% in the first decade of life to more than 10% in the age group 90-100 years. LÄS MER