Sökning: "Medical Informatics"

Visar resultat 1 - 5 av 159 avhandlingar innehållade orden Medical Informatics.

 1. 1. Building Usability into Health Informatics Development and Evaluation of Information Systems for Shared Homecare

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Isabella Scandurra; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Medical informatics; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Medicinsk informatik; health informatics; participatory design; user centred design; homecare services; cooperative work; integrated health information systems; mobile devices; usability evaluation;

  Sammanfattning : How can we develop usable and work process-oriented ICT systems for shared homecare?Shared homecare involves different professionals, consists of mobile work and requires immediate and ubiquitous access to patient-oriented information, supporting an integrated view on the care process.This thesis presents a new collaborative design method for user needs analysis and requirements specification in the context of health information systems development; the Multi-disciplinary Thematic Seminar (MdTS) method. LÄS MER

 2. 2. ePrescribing Studies in Pharmacoinformatics

  Detta är en avhandling från Naturvetenskapliga institutionen

  Författare :Bengt Åstrand; Högskolan i Kalmar.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Community Pharmacy Services; Decision Making; computer-assisted; Drug Interactions; Drug Utilization statistics numerical data; ePrescribing; Medical Informatics; Medication Errors prevention control; Pharmacoinformatics; Polypharmacy; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Medical informatics; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Medicinsk informatik; Pharmacology; Farmakologi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med den här avhandlingen har varit att, inom området läkemedelsinformatik, studera utvecklingen av elektroniska stöd inom läkemedelsförskrivning; för klinisk praxis, uppföljning och forskning.Under århundraden har det handskrivna receptet varit det sätt, med vilket läkare förmedlat sina läkemedelsordinationer till apotekare, vilket också för patienten blivit en informationskälla för hur läkemedel ska användas för att göra bästa nytta. LÄS MER

 3. 3. Decision Support for Treatment of Patients with Advanced Parkinson’s Disease

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jerker Westin; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Medical informatics; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Medicinsk informatik; Medical Informatics; Medicinsk informatik; Parkinson’s disease; telemedicine; motor test; tapping; spiral; self-assessment; home-assessment; outcome measure; electronic diary; patient-reported outcome; remote patient monitoring; levodopa; infusion; pharmacokinetic; pharmacodynamic; E-MOTIONS; Beslutsstöd för Parkinsonbehandling;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to develop, deploy and evaluate new IT-based methods for supporting treatment and assessment of treatment of advanced Parkinson’s disease. In this condition a number of different motor and non-motor symptoms occur in episodes of varying frequency, duration and severity. LÄS MER

 4. 4. Sharing is Caring Integrating Health Information Systems to Support Patient-Centred Shared Homecare

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Hägglund; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health informatics; user-centred design; integrated health information systems; homecare services; cooperative work; health informatics standardization; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Medical informatics; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Medicinsk informatik;

  Sammanfattning : In the light of an ageing society with shrinking economic resources, deinstitutionalization of elderly care is a general trend. As a result, homecare is increasing, and increasingly shared between different health and social care organizations. To provide a holistic overview about the patient care process, i.e. LÄS MER

 5. 5. On the Design and Evaluation of an eHealth System for Management of Patients in Out-of-Hospital Care

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Gund; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; disease management; personalized care; web-based; internet; eHealth; heart failure; attitudes.; neonatal home healthcare; chronic diseases; home monitoring; telemedicine; health informatics; out-of-hospital care;

  Sammanfattning : This thesis covers the design and evaluation of a generic web-based eHealth system into real clinical settings. Moreover, the use of an off-the-shelf video communication system for out-of-hospital care is tested and evaluated. LÄS MER